is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie, jrg 1, 1865, 1865

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

was hem wegens gemis aan de noodige middelen niet vergund, dit resultaat praktisch tot zijn voordeel aan te wenden.

Volgens de methode van Perk i n s laat men, ter bereiding van het anilinviolet, zwavelzure aniline, met bichromas kalicus in aequivalente verhouding op elkander inwerken, het daarbij ontstane praeeipitaat met benzin afwasschen, daarna droogen en vervolgens in houtgeest oplossen. Er ontstaat daardoor eene schoone violette vloeistof, violetlikeur genoemd, welke vroeger als zoodanig inden handel was, doch later in droogen vorm gebragt werd. Het anilinviolet is eene zelfstandige kleur, waarom wol en zijde dadelijk in zijne oplossing geverwd worden, zonder dat het noodig is ze te voren te bijten. De ontdekking van het anilinviolet verwekte zeer veel sensatie en het gevolg daarvan was, dat vele scheikundigen de meest onderscheiden methoden beproefden, om uit anilin violette kleurstoffen te bereiden. De gevolgen van deze onderzoekingen bleven niet achter; men nam in plaats van bichromas kalicus, hypermanganas kalicus, waardoor men niet alleen eene violette , maar ook eene karmijnroode kleurstof bekwam. Volgens R. Smith verkrijgt men eveneens een violet, wanneer men oplossing van zwavelzure anilin met eene oplossing van roodbloedloogzout kookt; na verloop van 48 uren is er een praeeipitaat ontstaan, dat met benzin afgewasschen, gedroogd en in houtgeest opgelost wordt. Uit chinolin en iodamyl kunnen eveneens eene blaauwe en eene violette kleurstof op de volgende wijze bekomen worden: 1 gewigtsdeel chinolin wordt met 1 % gewigtsdeel iodamyl gedurende 10 minuten gekookt; er ontstaat eerst een stroogeel mengsel, hetwelk daarna roodachtig bruin wordt en bij bekoelen eene kristalmassa daarstelt. Deze wordt met 6 deelen water gekookt en het filtraat met een overvloed van ammoniak vermengd , waarbij zich eene kleurstof afzondert, die in alcohol met purperkleur oplost. De bovengenoemde gefiltreerde oplossing wordt ter bekoming vaneen zuiver blaauw in plaats van met ammoniak

171