is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie, jrg 1, 1865, 1865

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Over de werkzame bestanddeelen van het moederkoorn; door Wenz e 1.

De resultaten van het onderzoek van Wen ze 1 over de werkzame bestanddeelen van het moederkoorn, wijken van de bekende tot nog toe ondernomen analysen in vele opzigten af. Hij heeft twee nieuwe alkaloïden er in gevonden, waarvan hij de eene ecbolin (van ixfidlXew, uitdrijven), genoemd heeft, wegens de werking van het moederkoorn op de baarmoeder, welke werking volgens den schrijver in dit alkaloïd schijnt te huisvesten. Het tweede alkaloïd noemt hij ergotin. Verder heeft hij een eigenaardig vlugtig zuur, acidwm ergoticum, verkregen en de aanwezigheid van trimethylamin bevestigd gevonden. De schrijver gaat op de volgende wijze te werk om de beide alkaloïden af te zonderen. Een waterig uittreksel van het moederkoorn wordt met loodsuiker gepraecipiteerd, uit het Altraat het overvloedige lood door zwavelwaterstof verwijderd, de vloeistof uitgedampt en zoo lang tot poeder gebragt kwiksublimaat toegevoegd, tot er geen praecipitaat meer ontstaat. Dit wordt afgevvasschen , met zwavelwaterstof vermengd en de zwavelkwik afgefiltreerd; het filtraat bevat alleen ecbolin (als zoutzuur zout). De vloeistof van het door de kwiksublimaat ontstane praecipitaat afgezonderd, wordt met phosphor-molybdaenzuur gepraecipiteerd, het daardoor ontstane praecipitaat ih water verdeeld , carbonas baryticus doorgevoerd, eeuigen tijd warm gedigereerd, daarna gefiltreerd en de nu in het filtraat zich bevindende ergotin door voorzigtige verdamping in zuiveren en droogen toestand bekomen. De ecbolin is niet op zulk eene eenvoudige wijze af te zonderen als de ergotin. Men behandelt de zoutzure ecbolinoplossing met versch gepraeeipiteerde phosphas argenticus, filtreert, voegt bij het filtraat kalkhydraat ten einde bet phosphorzuur te binden, filtreert weder, verwijdert de nog

194