is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie, jrg 1, 1865, 1865

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zuur ontleed wordt. Vermengt men dit kristallijn zout voorzigtig met verdund zwavelzuur, zoo vindt men het vrij ge* maakte zuur van eene sterker zure reactie dan het acidum ergoticum. Het ontleedt de carbonaten der alkaliën en alkalische aarden onder opbruisen en vormt er gekristalliseerde zouten mede, dat het acidum ergoticum niet doet; het potaschzout kristalliseert in rhombische prismen, het sodazout in taarlingen, het kalkzout in scheef ruitvormige prismen. Dampt men eene waterige oplossing van het acidum ergoticum uit, zoo vervlugtigt het zuur met de waterdampen.

De schrijver heeft verder onderzocht, hoedanig de bestanddelen van het waterig uittreksel van het moedcrkoorn verbonden zijn en stelt ze tezamen als: ergotzure ecbotin, ergotzure ergotin, ergotzure potaseh, zure phosphorzuro magnesia, phosphorzure trimetylamin, chlorkalium en chlorcalcium. (Neues JaJirb. ƒ. FJiarm. BA. 23, H. 2.) Syrupus hypophosphitis calcicus en Syr. hypophosphitis natricus. Deze siropen worden zoodanig bereid, dat 100 deelen siroop 1 deel hypophosphis bevatten. Eene eetlepel van deze bevat dan circa 8 grein hypophosphis, De suikeroplossing mag niet in ’t minst zuur reageren, [dewijl vrij acidum hypophosphorosutn vergiftige werking bezit. Eransche speciab' teitenkramers brengen deze siroop met cochenille roodachtig gekleurd inden handel en zoo als men uit ervaring weet, schamen zich Duitsche geneesheeren (ook Nederlandsche ?) niet dergelijke Eransche specialiteiten-knoeijerij, omtrent welker zamenstelling zij niets zekers weten in hunne prax>s aan te wenden. De voorschriften ter bereiding der boven genoemde siropen zijn als volgtf

196