is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie, jrg 1, 1865, 1865

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

theesoorten de grootste hoeveelheid theïne bevatten. Terwijl namelijk de fijnste bloementhee slechts 1,033 pCt. theïne bevatte, leverde de zoogenaamde tegelthee tot 3,490 pCt., hetwelk het beweren, als of de Chinezen de laatste soort uit reeds uitgetrokken theebladeren bereiden, wederspreekt, daar de theïne door water wordt uitgetrokken en alzoo de tegelthee minder theïne zou moeten bevatten. Deze laatste theesoort, welke door de Nomaden van Midden-Azië voor geringen prijs gekocht wordt, wordt alzoo waarschijnlijk uit oude theebladen en toppen der takken door zamenpersing bereid. (Witstein’s VierteljaJtraschr., Bd. XIII, S. 414.)

Herba Filaginis arvensis tegen watervrees. Hoffmann, Apotheker te Gors, zegt, tijdens hij (184,1 1855) in het militaire hospitaal te Achalzych diende, de Filago arvensis met goed gevolg werd aangewend tegen de dollehondsbeet. De eerste geneesheer aan genoemd hospitaal, Klarin, had dit middel vaneen muzelmansch inwoner van Schuscha bekomen, die het als een geheimmiddel verkocht, en welke persoon door dolle honden gebetenen met dat kruid genas en in het dorp Karabach als wonderdokter beroemd was. De Filago arvensis groeit in groote hoeveelheid op onbebouwde plaatsen in Transkaukasië, De aanwending bij gebetenen bestaat daarin, dat men de wond met een sterk afkooksel van het kruid uitwascht en tegelijkertijd het kruid inden vorm van likpot inwendig aanwendt. De béide voorschriften zijn: Herb. Filaginis arvens. Unc. 1 a/3. ad libr. 1. colaturam decoct. jy, Herb. Filaginis arvens. contus. Drachm, 1. Mellis communis. TJnc. 1. m. f. electuarium. In 34 uren te gebruiken.

247