is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie, jrg 1, 1865, 1865

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Men gaat met het gebruik van dit middel 40 dagen voort, waarbij bet gebruik van wijn en brandewijn streng verboden is. Wanneer de watervrees uitgebroken is, werkt het mid* del niet meer. (Der Apotheker, 1865, No. 11.)

Kleuren van', gasvlammen. Om gasvlammen verschillende kleuren te geven , kan men onder anderen gebruik maken van stukjes doorboorde kool, die men op de gewone branders plaatst. Om eene intense gele kleur te verkrijgen , legt men het stukje kool eenigen tijd in eene geconcentreerde oplossing van keukenzout; om de vlam rood te doen worden, doet men het doortrekken met eene oplossing van chlorstrontium; om het gaslicht blaauw-groen te kleuren moet men de kool bedeelen met eene oplossing van ehlorkoper. Lithiumzouten geven eveneens rood, potaschzouten violet, kalkzouten steenrood, en barytzouten appelgroen licht. {lnd. Zeit, en De Volksvlijt, 1865, No. I—s , pag. 107.) Over de afkomst der Savanilla-Ratanhia, volgens Daniël Hanbury. De Peruviaansche Eatanhia van Krameria trmidra komt, gelijk men weet, sedert eenigen tijd steeds van slechter hoedanigheid inden handel voor en bestaat tegenwoordig bijna voor het grootste gedeelte uit het hout dat zonder waarde is. Sedert circa tien jaren heeft de Savanilla-Eatanhia zich doen gelden en er is ook geen bekende reden waarom men haar zou achterstellen bij den Peruviaanschen wortel, hoewel de Pharmacopoeën nog deze laatste vasthouden. De werkzame stoffen van beide deze wortelen zijn, zoo yer bekend is, dezelfde en zetelen inden bast. Deze is

248