is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie, jrg 1, 1865, 1865

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in koolstof en zuurstof dissocieert, kaa men eene andere methode aanw.enden.

Zoo als bekend is zijn vele ligchamen door elektrieke vonken te ontleden. Daar het nu echter waarschijnlijk is > dat de werking van den vonk toe te schrijven is aan de daarbij plaatsgrijpende hitte, zoo is het feit, dat op zulk cene ontleding niet altijd weder eene verbinding der gescheiden elementen volgt, vooral daaraan toe te schrijven, dat de elementen in onmiddellijke aanraking zijn met een betrekkelijk zeer konden dampkring. "Want het aantal der door de elektrieke ontlading verhitte moleculen is, wegens de kleinheid Van den vonk, zeer gering in verhouding tot bet omringende gasmengsel, welks temperatuur daarbij niet verandert. Men kan dezelfde uitkomst op eene andere wijze verkrijgen zonder dat men de toevlugt behoeft te nemen tot den elektrieken vonk, op de volgende manier: Men legt eene porceleinen buis ineen oven, waarin men eene zeer hooge temperatuur kan voortbrengen, en sluit do beide uiteinden der buis met dubbel doorboorde kurkenstoppen. In twee dezer openingen worden twee glazen buizen gebragt, door welke men een gastroom door de porceleinen buis kan voeren. Men kan door de beide nog overige openingen eene dunne 8 m, in. wijde geelkoperen buis steken, waardoor men voortdurend een stroom koud water laat vloei* jen, terwijl er voor gezorgd moet worden , dat de uit de oven uitstekende einden der buis betrekkelijk koud blijven. Wanneer de toestel aldus is ingerigt, leidt men door de porceleinen buis een stroom van zuiver en droog kooloxydgas en wel circa 4—6 liters in het uur. Dit kooloxydgas wordt uit verweerd zuringzuur en sterk zwavelzuur bereid. Het doorloopt onderscheidene flesschen met potaschloog en onderscheidene getubuleerde buizen met stukken drooge potaschhydraat, waarna het door eene ijzeren, met fijn tot roodgloeijen verhit ijzerdraad gevulde buis gaat. Ten einde het koolzuur dat in aanraking met het gloeijende ijzer gevormd wordt te ontleden, voert men het gas op nieuw door potaschloog en door eene met potassastukken gevulde groote

259