is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie, jrg 1, 1865, 1865

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

naphtalin wordt bereid. Men gaat op de volgende wijze te Werk ; Men verandert, volgens eene nieuwe methode, waarbij eene besparing van salpeterzuur plaats heeft, de naphtalin in pthalzuur. Dit zuur wordt als pthalzure kalk met 1 Aeq. kalkhydraat vermengd en het mengsel bij afsluiting der lucht gedurende eenige uren aan eene temperatuur van 330—350“ C. blootgesteld, waarbij pthalzure kalk in benzoëzure kalk veranderd wordt. (Hager’s pharmaceutüche Centralltalle 1865 , No. 25.)

Lichtkracht van het magnesiumlicht. Het spectrum van brandend magnesium is bijzonder rijk aan violette en ultraviolette stralen, gedeeltelijk door den witgloeijenden damp van het magnesium , gedeeltelijk door de sterk verhitte magnesia, welke door de verbranding gevormd wordt. Eeeds in 1859 werd de scheikundige kracht van dit licht met de zon vergeleken en voor photographische toepassing aanbevolen. De lichtkracht der zon is 534 malen grooter dan die van het magnesium , maar zij overtreft het magnesiumlicht in scheikundige kracht slechts 5 malen. Een brandende magnesiumdraad van 0,297 m.m. dikte geeft zoo veel licht als 74 stearinekaarsen, waarvan er 5 ineen pond gaan. Wanneer dit licht eene minuut aanhoudt, worden er 0,987 meter draad van 0,120 grm. gewigt verbrand. Om een licht te bekomen, hetwelk overeenkomt met dat van 74 stearinekaarsen , die 10 uren branden (waarbij 20 ponden stearine verteerd worden), zijn 72,2 grm. (circa 4% lood) magnesium noodig. (Chemisch- Centralhlalt 1865, No, 24.) Extracta fluida (Fluid extracts). Onder dezen naam verstaat men zoodanige artsenijvormen Welke tegenwoordig in Noord-Amerika en in Engeland in

277