is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie, jrg 1, 1865, 1865

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Op deze wijze bekomt men 16 oneen fluid extract, waarvan 1 onee juist de uittrekbare bestanddeelen van 1 once bilsemkruid bevat.

Extractum Secalis cornuti fluïdum (Extractum Ergotae liguidum H. Brit.) Muid extract, of Ergot). De Britsehe Phamacopoea van 1864 geeft het volgende voorschrift. 16 oneen grof fijn gestampte Secale cornutum worden ineen deplaceertoestel met circa 15 oneen aether, welke van te voren met water (door schudden daarmede en afgieten) verzadigd is, geëxtraheerd en van vette olie bevrijd. Het overschot wordt nu •net 60 oneen gedestilleerd water gedurende 12 uren bij eene temperatuur van 70—72° O. gedigereerd , daarna uitgeperst, de colatuur tot op 10 oneen ingedampt, na bekoeling met 7 oneen spiritus vini rectificatissimus vermengd en na bazinking gefiltreerd. De colatuur moet 16 oneen bedragen. (Pharm. Centralhalle 1865, No. 18 en 19.) Oxydatie der kautschouc; door J. Spiller. In Engeland wordt voor zekere verpakking van kostbare voorwerpen eene waterdigte stof gebruikt, welke gemaakt Wordt door inzuiging van katoenen ■ stof met eene oplossing van kautschouc in naphta, zoo dat na de verdamping van het oplosmiddel de kautschouc als eene eenige massa tus-Schen de vezelen van de stof terugblijft. Een monster van dergelijke stof, die 6 jaren gelegen had, scheen in hare eigenschappen geheel veranderd en gaf, bij Uittrekking met benzol, niet meer, even als het oorspronkelijk fabrikaat een elastiek vliesje bij verdamping der oplossing , maar een bruinachtig geel hars, dat veel overeenkomst hezat met schellak. Het was gemakkelijk oplosbaar in alkohol, chloroform en henzol, niet in zwavelkoolstof of terpentijn. Alkaliën losten het hars op, zuren praecipiteerdeu het weder. Het wordt gebleekt bij indompeling in ammonia liquida, even als de hautchoue. Het smelt onder het kookpunt des waters en

279