is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie, jrg 1, 1865, 1865

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

99 hoofdstuk van hét 20 boek verklaart hij de witte Scilla

voor de nuttigste: „quao candidissima fuerit, Utüissima erft.” Dioscorides handelt, in het hoofdstuk waarin hij de Scilla bespreekt, slechts over de werkingen, de toebereidingen en de aanwending der Scilla in ziëkteü', zonder met een enkel woord te gewagen van hare pharmaeognostische kenmerken. In het volgende hoofdstuk is er sprake van Pancratium, hetgeen, volgens Dioscorides sommigen ook Scilla noemen en welks wortel overeenkomt met den grooten bulbus (de ware Scilla); roodbruin of purper van kleur, bitter en scherp van smaak is. De bladen zijn even als die der lelie, maar langer. Omtrent de Werking en aanwending in ziekten komt het Pancratium met de Scilla overeen, doch Werkt zachter dan déze. P1 in i u s schrijft ook hier Dioscorides na; zoo als op zoo Vele andere plaatsen, doch hij voegt er eigenaardig bij, dat sommigen het Pancratium de kleine Scilla gelieven te noemen, hetgeen niet onjuist is, daar de bol van het ook door onze botanici aangenomen Pancratium aanzienlijk kleiner is dan de bol der echte Scilla, Beiden, Dioscorides ®n Plinius dwalen echter, wanneer zij aan het Pancratium eene roodbruine of purperachtige kleur toekennen, De bol van onzen Pancratium maritimum is inden regel wit, slechts bij uitzondering roodbruin, zoo als reeds oude kruidkundigen wisten en ook de schrijver Landerer, Heldreich directeur van den botanischentuin en Schmidt directeur van den koninklijken tuin, (alle 3 te Athene) verzekerden. Anderen, zoo als Anguillara, nemen aan, dat ‘’ta.vxQÓ.xiov van Diascorides niet anders is dan eene roode variëteit der echte Scilla, doch daarmede staat in tegenspraak, dat zij als de kleine Scilla wordt aangeduid en hare werking zwakker zou zijn dan die der eigenlijke Scilla, terwijl toch de roode Scilla in werking de witte verre overtreft en in grootte zeker niet bij de witte achter staat, landerer merkt daarenboven aan (Zeitschrift des allg. est. Apoth, Ter, 1863, No. 6, S. 114) dat de bol van de vendom Athene en in Griekenland algemeen voorkomende

299