is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie, jrg 1, 1865, 1865

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zekere soorten van water waarin zink gedompeld was, daarop geen werking uitoefenden. Hij nam waar, even als zulks tij het lood plaats had, dat de zinkenplaten in het middén van' zuiver water dat aan de lucht was blootgesteld, opgetangen , schielijk in hydrocarbonas zincicus veranderd werd, terwijl dezelfde platen in rivierwater, bijvoorbeeld der Seine, gehangen, met eene dunne, zeer vast aanhechtende laag oxyd werden overdekt, welke het overige van het metaal voor verdere oxydatie behoedden. Het gedestilleerde water. Waarin de schrijver door middel vaneen stroom koolzuurgas 0.2 grm. carbonas calcicus had opgelost, gedroeg zich tegenover zink eVen als het water der Seine. De verandering Van het zink is zeer beperkt, hetgeen toe te schrijven is aan de kalk die het koolzuur bindt en het belet, even als bij het lood , zich met het metaal te verbinden.

Bijgevolg kunnen koolzure kalkhoudende bronwaters in aanraking met zink blijven zonder dit eene merkbare verandering te doen ondergaan. Zij behoeden het tegen de Vereenigde werking van zuurstofgas en koolzuur die daarin opgelost zijn, hetgeen zuiver water niet in staat is te doen, dat de scheikundige werking van dit laatste gas op het metaal niet inden weg staat. Indien sommige rivier- of putwaters gemakkelijk het zink aantasten, zoo als JB. ou x heeft opgemerkt, hangt zulks af van den aard dezer zouten die deze waters bevatten en voornamelijk van de chloreta, wier invloed onmiddellijk op dit metaal zonder behulp van het koolzuur is waar te nemen. In gedestilleerd- of regenwater, waarin overvloedig hvdrocarbonas zincicus ontstaat , is dit zout niet in opgelosten staat aanwezig, indien deze watersoorten met de boven aangevoerde voorzorgen zijn gefiltreerd geworden. Zijn zij echter bedeeld met een zinkzout dat er in gesuspendeerd is, zoo bezitten zij eene even schadelijke werking als wanneer het zout er in opgelost ware. IJzer. Dit metaal wordt niet beter geconserveerd in rivierof bronwater dan in gedestilleerd water dat met dampkringslucht in aanraking is geweest. In beide gevallen'ontstaat

327