is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie, jrg 2, 1866, 1866

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lengte ongeveer van 8 a 10 centimeters en 4 centimeters breedte, waarvan men de randen uitrafelt tot op eene breedte van 8 a 10 millimeters en dompelt het stukje voor de helft in eene alcoholische oplossing van anilinerood. (Deze oplossing moet bevatten 8 grammen gekristalliseerde fuchsine op 60 grammen alcohol.) Na verloop van eenige oogenblikken wordt het strookje uit het bad genomen en zoolang afgewassehen, tot dat het afwaschwater niet meer gekleurd is. Nu plaatst men het, terwijl het nog vochtig is ineen klein schaaltje met ammonia liquida, waarin men het hoogstens een tot drie minuten laat verblijven. Nu ziet men dadelijk de verdachte draden ontkleurd worden en na verloop van weinig tijd al de katoenen draden, hoe klein zij ook waren. volkomen wit geworden, terwijl de linnen draden eene schoone roozeroode kleur bekomen hebben. Wanneer men eene alzoo behandelde draad wil bewaren ten einde het verschil van kleur op te merken, is het goed ze niet te laten drogen; men moet na eene oppervlakkige wassching met koud water, de draad in eene zeer verdunde sodaoplossing gedompeld houden (15 grammen soda op een halve liter water.) Eene voorafgegane wassching met zeep heeft geen nadeeligen invloed op de fijnheid van de verkregene resultaten. {Bulletin de la Sooiéte chimique en Journal de Pharmacie et de Chimie Oct. 1865.) Nieuwe bronnen van theïne. i Zoo als men weet, wordt theïne, behalve in koffie, thee, in Paraguay-thee, de bladen der Ilex Paraguayensis aangetroffen. Vooral rijk aan deze stof is het zoogenaamde Guarana-brood van Paulinia sorbilis, een boom die in Brasilia in het dal der Amazonenrivier zeer algemeen is, te drogen, tot poeder te brengen en uit dit poeder met water een dikke pap te maken, die men in koeken vormt

24