is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie, jrg 2, 1866, 1866

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dit bezinksel bestaat uit arsenias bismuthieus, vermengd met een weinig subnitras, daar dit eerste veel onoplosbaarder is dan het laatste in verdunde zuren. Men zondert nu het heldere vocht af door filtratie over schietkatoen of door bezinksel. Dit bezinksel nu zal inden toestel van Marsh de kenmerkende arsenicumvlekkeu geven, of met eene oplossing van bijtende potasch gekookt, na veronzijdiging van het alcalische vocht, door nitras argentieus de steenroode kleur van arsenias argentieus leveren. Daarentegen zal de gefiltreerde bismuthoplossing, aan dezelfde proeven onderworpen , geheel negatieve resultaten voor het arsenik opleveren. Daarna handelt men als naar gewoonte voor de praecipitatie van den subnitras, welke, na behoorlijke afwassching met gedestilleerd water zeer wit verkregen wordt. De andere vreemde metalen blijven inde moederloog als zure nitraten en de zwavel als acidum sulphuricum met het bismuth verbonden en opgelost gehouden in het zure vocht. Ter afzondering van het ijzer, koper en zilver, giet men een weinig eener oplossing van geel bloedloogzout in het zure vocht, tot dat daardoor niets meer wordt aangetoond, dat almede door bezinking of filtratie wordt afgezonderd. Het lood wordt door middel van zwavelzuur afgezonderd, en nadat door rust alles bezonken is, behandelt men het heldere zure vocht met een overvloed van bicarbonas natricus, waardoor al het daarin vervatte bismuth als carbonas geprecipiteerd wordt, terwijl het zink inde oplossing overblijft, of wel, hetgeen goedkooper uitkomt, precipiteert men het zure vocht met gewone carbonas natricus , waarna de geprecipiteerde carbonas met eene oplossing van sesquicarbonas ammonicus gedigereerd wordt, die er het weinige carbonas zincicus, dat het kan bevatten, aan ontneemt, (,Journal de Ckimie me'dicale, Nov. 1865.)

32