is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie, jrg 2, 1866, 1866

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Oorspronkelijke Hededeelingen.

Bereiding van Chinoïdinum depuratum door Dr. J. Ed eV r ij. Inde Handleiding ter bereiding en beproeving van geneesmiddelen niet inde Pharm. Neerl. opgenomen, uitgegeven in 1853 door het Departement Rotterdam der Hed. Maatschappij ter bevordering der Pharmaeie, werd voorgeschreven de kinoïdine uit den handel te zuiveren door oplossing in verdund azijnzuur en ze uit de gefiltreerde oplossing van ammonia liquida te praecipiteren, welk voorschrift inde tweede uitgaaf, die in 1861 van dit werkje verscheen, onveranderd is opgenomen. Inde derde in 1865 verschenen veel vermeerderde uitgaaf wordt het artikel Chinoïdinum depuratum, tot mijn leedwezen gemist en enkel op bladz. 26 melding gemaakt van Chinoïdinum met opgaaf van de eisehen waaraan het beantwoorden moet. De apotheker zal echter vruchteloos inden handel zoeken naar een artikel dat aan die eisehen voldoet, zoodat ik het dus voor hem niet onbelangrijk acht een middel te kennen waardoor hij op eene eenvoudige en min kostbare wijze Chinoïdinum depuratum, kan bereiden, daar hij, wanneer dit geneesmiddel wordt voorgeschreven, alleen het gezuiverde mag gebruiken, omdat het handels-artikel van zeer uiteenloopende qualiteit is. Terwijl ik mij onlangs op nieuw bezig hield met het onderzoek van kinoïdine, herinnerde ik mij dat Pasteur van dein der tijd door hem beschreven chinieine en cinchonicine vermeldt, dat beiden uit de oplossingen van ammoniakzouten bij de gewone temperatuur ammoniak uitdrijven. De veronderstelling dat het amorphe bestanddeel der kinoïdine wellicht identisch zou kunnen zijn met de chinieine of cin-IV. S., 2e J. 3