is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie, jrg 2, 1866, 1866

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zette het mengsel in eene stoof, welke op 35° C. verwarmd werd; in minder dan vijf uren was het vleesch verteerd geworden , dat wil zeggen, het vleesch was volkomen ineen homogeen moes veranderd, terwijl het de eigenaardige bekende reuk had aangenomen.

De andere 100 grammen van het maagsap werden met al de daartoe noodige voorzorgen gedroogd en vervolgens met stijfsel vermengd en in 100 grammen gedestilleerd water verdeeld. Ook hierin werden 10 grammen van hetzelfde vleescb gebracht en alles onder dezelfde omstandigheden als de eerste hoeveelheid gebracht; hij verkreeg binnen denzelfden tijd geen oplossing en bij voortgezet verblijf inden verwarmingsstoof ontstond rotting. De wijze waarop Besson de pepsine wil bereid en bewaard hebben, bestaat daarin, dat men het versche product van bij voorbeeld 50 kalfsmagen met de bekende zorg verdampt en deze uitdamping afbreekt, wanneer er 2 kil. 300 grammen vocht zijn overgebleven. Bij dit vocht voegt men 10 grammen melkzuur, 100 grammen tinctuur van oranjeschillen en 100 grammen hydro-alcoholisch extract van Cura§aoschillen. De oplossing wordt gefiltreerd, waarin zonder aanwending van warmte 4,500 grammen witte suiker worden opgelost, welke oplossing dooreen doek gecoleerd en in geheel gevulde flessehen gedaan wordt. 30 grammen van deze siroop bevatten 15 centigrammen pepsine. Deze siroop kan vele maanden en zelfs jaren lang onveranderd blijven en de daarin vervatte pepsine haar digestief vermogen behouden. Over de aanwending van den phosphas calcicus inde geneeskunst. Prof. Pio r r y heeft sedert 1838 de phosphorzure kalk reeds aangewend bij ziekten der wervelkolom. De gronden waardoor Pio r r y tot het gebruik van dit middel geleid werd zijnde volgende :

76