is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie, jrg 2, 1866, 1866

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

malen daags op de ziekenkamers en de portalen gebrand te worden. Evenzoo kan men papier of katoen met het gemelde kopervocht gedrenkt en gedroogd, van tijd tot tijd inde kamers of zalen verbranden. (Ned. Tijdschr. v. Geneeskunde, 1866. Jan. Fag. 43.) Afzondering van het aromatisch beginsel uit den Perubalsem. Men weet dat uit den Perubalsem door destillatie onder of bij hetckookpunt des waters geen vluchtige olie of èene aromatische zelfstandigheid kan afgezonderd worden. In vele gevallen is de Perubalsem, niettegenstaande zijn ' aangenamen geur, zeer hinderlijk wegens zijn donkere kleur-*'* en het is daarom wenschelijk dat de reukstof uit den Perubalsem in kleurlozen toestand van de bruine harsachtige zelfstandigheid kan afgezonderd worden. Op de volgende wijze kan men deze, hoewel niet volkomen kleurloos, toch bijna ongekleurd of flauw geelachtig gekleurd afzonderen. De even warm gemaakte Perubalsem wordt door herhaalde schudding met gezuiverde steenkool-benzin of zuivere petroleumaether herhaalde malen geschud. Deze koolwaterstoffen lossen de ongekleurde olie op en door rust zondert zich het bruine hars van den balsem schielijk af. De afgeschonken oplossing in benzin op een waterbad verdampt laat de Perubalsemolie terug. Deze olie is lichter of bijna zoo zwaar als water (volgens Stolze zou zij zwaarder dan water zijn) en bezit een aangename reuk. Tot op 260’ verhit kookt zij en gaat over in witte, tot hoesten prikkelende, gemakkelijk ontvlammende dampen. Het spreekt van zelf, dat de benzin of petroleumaether zèer zuiver moet zijn en geen kwalijk riekende brandige oliën bevatten mogen. (Hager’s Fharmae. Centralhalle 1865. No, 45.)

79