is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie, jrg 2, 1866, 1866

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

«e volkomen uitte trekken moet men de tot poeder gebrachte spaansche vliegen met l/3 van hun gewicht gebrande magnesia en een weinig water tot een pap aanroeren en deze op een waterbad tot droog uitdampen. De droge fijngewreven massa wordt met verdund zwavelzuur overzadigd en herhaaldelijk met aether geschud. De aether wordt vervolgens uit deze vloeistoffen, na ze vooraf met water geschud te hebben, afgedestilleerd. Het overblijvende is de cantharidin, nog verontreinigd met vet en eene gele stof. De eerste verwijdert men door afwassehing met sulphidum carbonicum, de laatste door alcohol. Bij quantitative bepalingen moet men bij het gewicht der cantharidin voor iedere 10 c. c, sulphidum carbonicum 0,0085 gr. en voor iedere 10 c. c. alcohol 0,0024 gr. cantharidin bijvoegen. Men kan ook het magnesiabevattend overschot der spaansche vliegen na het zuurmaken met zwavelzuur weder tot droog verdampen en de catharidin met aether of chloroform uittrekken. In plaats van magnesia kan men ook zinkoxyd bezigen. De cantharidin schijnt met bases verbindingen aan te gaan. Wanneer men cantharidin, die met magnesia en water tot een pap is aangeroerd, tot droog verdampt, zoo wordt uit het restant door alcohol, aether of chloroform zoo goed als geen cantharidin opgenomen. Kookt mén dit restant met water, zoo lost cantharidin en magnesia op en door verdamping der waterige oplossing bekomt men dan kristallen van cantharidin. Zij werken eveneens blaartrekkend en worden door koolzuurbevattende lucht niet veranderd. Cantharidin ontleedt waterige oplossingen der koolzure alcaliën in de koude langzaam, bij warmte tamelijk sterk onder ontwikkeling van koolzuur. Even als met magnesia, kan ook met barythydraat eene verbinding der cantharidin daargesteld Worden. Déze verbinding is móeieiijk oplosbaar in koud water. Barythydraat veroorzaakt in eene aetherische oplossing van cantharidin dadelijk eene niet kristalvormige sterke troebeling. Chlorbarium praecipiteert eene aetherische eanthandinoplossing gedeeltelijk en geeft dadelijk eene sterke troebeling met in water verdeelde cantharidin.

85