is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie, jrg 2, 1866, 1866

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Van de tien soorten bevatten slechts drie weinig minder dan 1 grein, vijf omstreeks V2 grein en twee V* grein of minder. Niettemin behoorden alle tot de goede, althans bruikbare lucifers. De hoeveelheid phosphorus, in die lueiferskopjes bevat, hangt niet alleen van de samenstelling der phosphorhoudende massa af, maar ook van de grootte der kopjes zelve. Ook ten dezen aanzien bestaat er nog al verschil. Voor zooverre het mogelijk was , wérd van eenige der onderzochte soorten van lucifers het gewicht der kopjes bepaald, 100 kopjes van No. 1 wogen 521 milligrammen. » >» » » 2 „ 830 „ n » n )) d „ 232 ~ » » n 5? 1 „ 296 „ Het hoogste phosphorgehalte der massa hadden dus no. 2 en no. 4, namelijk ]/s, terwijl het bij no. 1 Vts, bij no. 3 zelfs ]/l8 bedroeg. Otto vermeldt in zijne Duitsehe bewerking van G rail am’s Mements of CJiemistry, dat de phosphormassa V3 a l/0 phosphorus bevat, doch dat het veel lager kan worden gebracht. Hij had namelijk eene zeer deugdelijke phosphormassa bereid, die slechts ]/l5 a yi2 phosphorus bevatte; maar waarvan de samenstelling door hem in het belang van den fdbriekant verder niet kon worden opgegeven. Naar het bovenstaande is het duidelijk, dat men zonder nader onderzoek uit het getal lucifers of kopjes geene gevolgtrekking mag afleiden omtrent de hoeveelheid aanwezigen phosphorus. Over het hars van Araucaria brasiliana; door Th. Peckoldt. Inde maand April tot Junij vloeit uit de oudere hoornen eene waterheldere balsemachtige vloeistof, welke dadelijk aan de lucht verhardt. Zijne hoeveelheid is zeer gering, ongeveer 2 B oneen, maar wanneer de bast van te voren dooï

89