is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie, jrg 2, 1866, 1866

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Engeische pleister om hare lenigheid zou te verkiezen zijn. 5 grammen uitgezóchte Arabische gom worden opgelost in 8 grammen gedestilleerd water en bij deze oplossing zoo veel glycerin gevoegd als noodig is om het mengsel eene siroopaehtige consistentie te verleenen, Deze vloeistof wordt op een fijn en glad weefsel, dat vooraf met eene eenvoudige gomoplossing is bestreken geworden, opgebracht. In ’t algemeen is eene vijfmaiige behandeling nodig eerde pleister gereed is. (Union pharm, en Hager’s pharmac. CentralMlle , 1866, No. 44.)

Opsporing van galbestanddeelen inde urine door middel van chloroform; door Cunisset. Men doet 40 a 50 grammen urine in eene reageerbuis , voegt er 5 a 6 grammen chloroform bij en schudt eeuige oogenblikken, na de opening der buis gesloten te hebben. Wanneer de urine bestanddeelen der gal mocht bevatten, zoo neemt de inmiddels afgescheiden chloroform eene schoone gele kleur aan en zondert zich af in het onderste gedeelte der buis, met zich medevoerende de vette bestanddeelen der urine, welke door de gele stof gekleurd zijn. De gewone proef met salpeterzuur gelukt daarom niet altijd even goed, omdat de geringste overvloed van zuur de kleurstof der gal wijnrood kleurt, (Journal de Fharmacie et de Chimie , 1866 , Janvier j p. 50.)

96