is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie, jrg 2, 1866, 1866

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Sedert heeft Schoonhein (Journal les Mondes van 30 Maart 1865) bekend gemaakt, dat het hem eindelijk, na lang zoeken, gelukt was, om de lichamen , die volgens hem de gewone zuurstof samenstellen , op te sporen. Het antozon, zegt men, bezit eene geringere densiteit dan het hydrogenium. Het wordt onder eene zeer sterke drukking vloeibaar. Het ozon is een gas dat grootere densiteit bezit. De twee gassen verbinden zich met eene hevige ontploffing , wanneer hun mengsel aan de duistere stralen van het spectrum worden blootgesteld. Een ander opmerkelijk feit, dat men vermeldt, is, dat eene positief electrieke vonk hunne vereeniging niet te weeg brengt, maar dat deze wel plaats heeft door eene negative vonk. Indien deze opmerking bevestigd wordt zal zulks voorzeker eender grootste ontdekkingen kunnen heten, die immer inde scheikunde gemaakt zijn. (Répertoire de pharmacie en Journal de pharmacologie, Fevrier 1866 , p. 49.) Over de inwerking van glycerin op acidum oxalicum en de technische toepassing daarvan ter bereiding van geconcentreerd acidum formicum; door Lor in. Zoo als men weet kan het acidum formicum, volgens de Methode van Berthelot, inde laboratoria zeer zuiver herkregen worden door behandeling van acidum oxalicum ttiet glycerin. Hiertoe brengt men in eene retort 10 deelen acidum oxalicum , 10 deelen siroopachtig glycerin en 1 of 2 deelen water bij elkander, legt een ontvanger aan en verhit tot op 100° C. Weldra heeft er eene splitsing plaats Van het acidum oxalicum; er ontwikkelt koolzuur onder levendige opbruisching. Na verloop van 15 uren is de reactie geëindigd; er is eene geringe hoeveelheid met acidum lortnicurn verzadigd water overgekomen en inde retort blijft

105