is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie, jrg 2, 1866, 1866

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

meest gebruikte vormen waaronder de geneesmiddelen aau de zieken door de Chinesche artsen worden afgeleverd. De pillenvorm is de meest bekende en meest algemeen gebruikte, waarvan zich vooral de zoo talrijke ambulante geneesmeesters in China bedienen. Deze vorm toch is eene zeer gemakkelijke en geschikte om den zieke ineen klein volume, een menigte zeer onaangename geneesmiddelen te doen slikken, die voor Europeanen al zeer walgelijk moeten zijn. Men ontmoet dagelijks in de Chinesche steden venters van verschillend gekleurde pillen, algemeen bij het publiek bekend onder den naam van blauwe pillen, roede pillen enz. Deze pillen worden af* geleverd met gedrukte prospectussen, waarin men de merkwaardige eigenschappen van deze soort van geneesmiddelen opvijzelt, terwijl tevens zorg gedragen wordt, dat de talrijke ziekten welke zij moeten genezen er in vermeld staau. De verschillende soorten van drogerijen die inde sa» menstelliug dezer pillen komen worden tot poeder, en met gom en water of honig of suikersiroop tot pillunmass» gebracht. Deze massa wordt vervolgens tot kleine cilinders gevormd en met een mes in gelijke deelen gesneden, terwijl de pillen met de hand gerold en soms verguld worden, De volgende formule kan een algemeen denkbeeld geven omtrent de samenstelling der Chinesche pillen. Ty Choang (geel sulpburetum arsenici.) Q. S. Men zet het geel sulpburetum arsenici op het vuur in een gegoten ijzeren vat, neemt het er af, zoodra er geen damp meer van opstijgt, brengt het tot poeder, voegt er een weinig olie van lióang-hoa (zaden van Carüiamus tinclO' rius) bij, verwarmt en maakt er pillen van ter grootte eener kleine erwt. Gebruikt tegen hardnekkige koortsen. De zelfstandigheden, welke inde samenstelling der meest gebruikte pillen komen, zijnde poeders van verschillend® metalen en mineralen, extract van catechu en opium t de haren, gedroogde huid en beenderen van dieren, poeder van kaneel, rhabarber, gember, cardamom, galange eatstijlselachtige meelsoorten, harsen en gomharsen.

150