is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie, jrg 2, 1866, 1866

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wortelt van Psychotria, waarschijnlijk F. elleptica Kef-De wortels van Psychotria, die Debeanx bij een Apotheker te Tien-tsin zag, hebben de grootste overeenkomst niet de Ipecacuanha undulata van onze winkels, alsmede met de lichtgrijze Tpocacuanha. De Chinesche braakwortels verschillen van deze laatsten door hun harder en dunner bast, door hunne ringen die bijna cirkelrond omlopen en hun meer houtig meditulliurn. De geneesheeren schrijven ze als braakmiddel en poeder voor. Kamfer. Wordt voortgebracht door den Laurus Camplora h Dit is een groote boom, welke inde boschachtige vlakten van China, Cochinchina , Japan , alsmede op al de groote Maleische eilanden groeit. De Chinesche geneesheeren vermeenen, dat hunne inlandsche kamfer veel krachtiger eigenschappen bezit, dan die van vreemden oorsprong, welke de handel voor hoogen prijs tracht te verkoopen. De kamfer i8 eender heroïsche middelen nuttig inde behandeling van neurosen. Traduiten uit de familie der Oramineae. De familie der Gramineae levert de gerooste zaden van Zea maïs Ldé zaden van Coïx lacryma, de inlandsche ongeraffinineerd® suiker, de rijst, zaden van Panicum miliaceum en P. italicuith de Jonge toioestakken, de bloemen van Fhragmites Eoxhurg* Kun th, de gerst, Nardus indicus, do specerijachtige takke» van Audiopogon Bchcenanihus L., do takken en zaden vat* Sorgkum saccharatum Pers. enz Nux Arecae. Dit is de pit van de vrucht van Areca Cd' teclu L. welke boom overvloedig groeit inde tropisch» streken én stranden van Asië, Maleie. De pharmacie ge' bruikt afzonderlijk het mesocarpium, of buitenste omkleedsel der vrucht, bestaande uiteen vezelig dik en taai weefsel en bet endocarpium of binnenste noot. Met dezen noot Worden de betelbladen gekauwd. Daarenboven wordt de Chinesche materies medica voorzien met eenige nog tegenwoordig gebruikte bijzond» middelen, zoo als onder anderen, gerooste haren, welke 10 pillenvortn gebruikt worden inde ziekte bekend onder de°

158