is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie, jrg 2, 1866, 1866

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I'gheden worden zamengesteld. Sedert eenige jaren zijn °Qderscheidene vrouwen gestorven , die tot dergelijke mid- de toevlucht genomen hadden. Dit misbruik wordt meer op de dorpen in het Oosten dan in Griekenland aangetroffen. Bij het volk heerscht de meening, er planten zijn, welker gebruik in staat is onvrucht» barheid bij de vrouwen te veroorzaken. Deze noemt men xo@tov van Aisxvia, kinderloosheid, en Xoßxor, kruid; alz°o planten tegen de onvruchtbaarheid. De planten welke 'leze eigenschap zouden moeten bezitten zijnde Ceterach offici, Asplenium Ceterach van Dioscorides, Haemionon '"‘Maria, ook Asplenon, Asplenio en Skolopendrion genoemd. H® eerste naam is van deu muilezel afgeleid, dewijl zij door l’®*' wijfje gebruikt, de onvruchtbaarheid, 10 dyovstv, zou De plant wordt of door de vrouwen zelve ge-Ju,kt, of zij dragen ze bij zich om onvruchtbaar te blijven. ®t woord Ceterach is afkomstig uit het Arabisch 'en moet le*;s zonderlings betekenen. lenigen tijd geleden is Landerer een volksgeneesmiddel bekend geworden dat in dezen zin zeer zonderling 'S' Het is bekend dat de slangen vervellen en het is niet llloeielijk zulk een slangenvel iExuvia Serpentum te vinden. De vond ze gewoonhjk waarom kan hij niet vermel®n – onder Passerina hirsuta of ook onder Poterium spinosum. volk noemt dit vel gewoonlijk „het hemd van den slang.” ®t wordt in het Oosten tot asch gebrand en deze als ge*J®esmiddel tegen chronische koorts gebruikt; het wordt in vorm vaneen electuarium of als poeder gegeven, k Tzesmene noemt men in het Oosten een zaad dat uit Egypte ®>nt. Men houdt het voor een zeker middel tot het weggen van vlekken van het hoornvlies. Het wordt inden JQst mogelijken toestand met candijsuiker vermengd in het S geblazen ; of het wordt vooraf met citroensap gekookt, 6(lroogd en met candijsuiker vermengd en op dezelfde wijze Dit zaad is afkomstig van eene Cassia en is om geneeskracht zeer duur. s®t is bekend, dat het braken der zwangeren een zeer S„ 2e J. 12

177