is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie, jrg 2, 1866, 1866

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5, Van de Solaneae leverden de spruiten van aardap' pelen inosit, terwijl Lycium barbarum niets er van bezat-6. Uit de klasse der Monocotyledonen werd versch gC' kiemde gerst te vergeefsch daarop onderzocht. Daaren* tegen gaf het groene kruid en de bessen der asperzie duidelijke inosit-reactie. Hetzelfde was het geval bij eenig® Acotyledonen, zoo ais Lactarius piperatus en Clavaria crocea. Eindelijk wil Marmé ook uit versch door coagulati® van zijn eiwit bevrijd ossebloed eene vloeistof bekome11 hebben, die de inosit-reactie vertoonde. (C ans t a 11’s Jahreshericht, neue Folge 14c Jahrgang. 3e Abt Ji. S. 36.) Reacties op Guajakhars; Guttegom en Safraan. Ineen poedervormig mengsel bestaande uit guajakharS) sal Seignetti, safraan, en zouthout kan het guajakhars, niet' tegenstaande de gele kleurstof der safraan, zeer gemakkelijk daaraan onderkend worden, dat een met chloroform gemaakt uittreksel, na verdamping in veel alcohol opgelost, bij toevoeging van iodiumwater (1 deel iodiumtinctuur op 'iadeelen water) prachtig voorbijgaand blauw gekleurd wordt-Wanneer, nadat de blauwe kleur verdwenen is , op iodiumwater wordt toegevoegd , zoo ontstaat op nieuw d® blauwe kleur. Ter onderkenning van guttegom wordt het chloroform uittreksel verdampt, het overschot in aanraking gebracht met eene oplossing van potasch of soda, waardoor deZ® donkeroranjerood gekleurd wordt, zich uit de heete op lossing in soda door zwavelzuur weder schoon geel la® afzonderen en bij koken met salpeterzuur van 1,3 sp. ge'j’ zijne gele kleur niet verandert, met ammonia liquida wei»1» donker gekleurd wordt, doch daarin met gele kleur opl0* en met sterk zwavelzuur in aanraking bruin wordt.

194