is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie, jrg 2, 1866, 1866

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aan gevoeligheid. 5 milligrammen molybdaeuas natricus zijo voldoende voor een c. c. zwavelzuur. Lost men morphin op in zwavelzuur en brengt men °P 1 droppel dezer oplossing 1 droppel molybdaenzuurbevattend zwavelzuur, zoo ontstaat spoedig eene violetroode kleur. 4 milligram acetas morphicus werden in 1 c. c. zwavelzuur opgelost, van deze oplossing gaven enkele droppels roel evenveel molybdaenzuurbevattend zwavelzuur in aanraking gebracht, duidelijke reactiën. Brengt men de zwavelzure oplossing van morphin op vaste salpeterzure zouten, zoo ontstaat na verloop van eenigeD tijd een bloedroode kring rondom het salpeterzure zout> Dergelijke kringen worden voortgebracht door nitras kalicus> natricus, argenticus, hydrargyricus, baryticus, stronticus, cU' pro-ammonicus. Deze reactie is echter niet zoo gevoelig als die met molybdaenzuur op morphin in vasten vorm. Brengt men bij de oplossing van nitras kalicus, natr1' cus, argenticus, hydrargyrosus of hydrargyricus morpblß' oplossing in zwavelzuur, zoo ontstaan , naarmate de opl°B sing geconcentreerd is, violetroode, bruinroode of bruing kleuren. Men bekomt eveneens met tinoxyd, dat met eene opl°9' sing van morphin in zwavelzuur bedroppeld wordt, eell violetroode kring. (Archiv. der Fharmacie, Bd. 126, H. 1 en 2.) Over de bereiding van zuurstofgas uit chlorkalk; door F. Stolba. Wij hebben onlangs in dit Tijdschrift melding ëe maakt van eene bereiding van zuiver zuurstofgas uit cbl°r kalk, door inwerking van zekere metaalsuperoxyden, voorbeeld, volgens Bleitmann, kobaltsuperoxyd. Hier1'06 is eene heldere gefiltreerde oplossing van chlorkalk vereischte, daar anders bij verwarming van het mengB®

210