is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie, jrg 2, 1866, 1866

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

met zwavel verzadigd is, zoo verkrijgt men eene kleverige massa, welke met eene kwast op hout uitgestreken , daar op een vast huidje achterlaat, dat niet door geconcentreerd zwavelzuur wordt aangetast. {Moniteur scientifique, No. 228, p. 510.) Over permanganas kalicus en zijn therapeutische aanwending j door dr. Co sm ao-D ume ne z. Het gebruik van den permanganas kalicus als desinfecterend middel dagtekent slechts van eenige jaren. Demarquay heeft van dit middel het eerst in Frankrijk gebruik gemaakt. Vervolgens is het door do Engelsche en Amerikaansche geueesheeren aangewend geworden en heeft steeds als een vermogend zuiveringsmiddel uitmuntende resultaten opgeleverd. Men gebruikt de permanganas kalicus in oplossing of in gekristalliseerden staat, alsmede in poedervorm vermengd met gelijke deelen carbonas calcicus en stijfsel. De oplossing van den permanganas kalicus waarvan men het eerst gebruik gemaakt heeft, werd bereid volgens het voorschrift van Lecomte. 20 grammen chloras kalicus en even zoo veel kali causticum worden inde minst mogelijke hoeveelheid water opgelost en daarbij 20 grammen peroxydum manganicum gevoegd, tot droog verdampt, onder gedurig omrocreh en vervolgens het overblijvende gedurende een uur aan eene donkerroode gloeihitte in eene kleine geslagen ijzeren kroes blootgesteld. Na bekoeling wordt de massa met een liter gedestilleerd water vermengd en het mengsel ineen porceleinen schaal zoo lang gekookt, dat het vocht eene flauw violetroode kleur heeft aangenomen. Het bezonken vocht wordt daarna helder afgeschonken en het overschot nog met zoo veel water afgewasschen, dat men met alles twee liters vocht bekomen heeft. Deze vloeistof dient dan, vermengd met eene hoeveelheid water, welke afwisseit naar de gevallen waarin het gebruikt moet worden, tot verbinding

237