is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie, jrg 2, 1866, 1866

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van wonden. Het is alcalisch en wordt in contact met organische stoffen ontleed; ook moet men vermijden het door papier te filtreren, hetwelk het best geschiedt door asbest of zuiver uitgewasschen zand. Yolgens de methode van Woehler en Gregory verkrijgt men echter gemakkelijk groote hoeveelheden zuiver permanganas kalicus. Men vermengt namelijk innig 4 deelen peroxydum raanganicum en 8% deelen chloras kalicus, bij welk mengsel men voegt 5 deelen kali causticum in eene geringe hoeveelheid water opgclost. Deze massa laat men uitdrogen, brengt ze tot poeder en stelt dit poeder gedurende een uur in eene Hessische kroes aan de gloeihitte bloot. De bekoelde massa wordt herhaalde malen met eene groote hoeveelheid water behandeld, welke oplossing in rust gelaten en door gestampt glas gefiltreerd wordt. Door uitdamping en bekoeling zonderen zich daaruit schoone kristallen af van permanganas kalicus. Men moet de oplossing van dit zout op eene zoo laag mogelijke temperatuur concentreren, ten einde hare ontleding door de warmte te vermijden. Deze kristallen nu worden inde verlangde hoeveelheid water opgelost en in gebruik genomen Deze oplossing bezit eene schoone violette kleur naar den graad van concentratie der oplossing; zij is smaak- en reukloos , welke laatste eigenschap haar tot een onschatbaar desinfecteermiddel maakt, daar zij het bewijs levert, dat zij hare werking niet als zoo vele andere middelen uitoefent, door de stank te maskeeren of de eene reuk door de andere te vervangen. Men weet dat de desinfecteermiddelen op drie verschillende wijzen werken, hetzij door de vorming van stinkende gassoorten te beletten, hetzij door ze te absorberen, of ze scheikundig te ontleden; deze laatsten zijn stellig de uitnemendste desinfecteermiddelen, onder welke de permanganas kalicus eene eerste plaats bekleedt. Dit zout decomponeert de rottende producten die zich op de oppervlakte van stinkende wonden ophoopen.

238