is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie, jrg 2, 1866, 1866

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dit oxydatieproduct inden vorm vaneen wit hars. Zijn samenstelling in 100 Jeelen is : Zuivere gutta percha 79.70 Wit hars 15.10 Plantenvezels 3.18 Vochtigheid 2.50 Asch 0.52 Bij 100° gedroogd bestaat het na aftrek der asch uit: C 84.66 H 11.15 O 4.19 Het smelt bij 100°, lost, tot weinige vlokken eener vezelige massa na op in benzol, zwavelkoolstof en aether en staat \ aan alcohol een weinig week hars af, die bestaat uit: C, 76,15 H, 11,16 O, 12,69. i)e uit benzoloplossing door alcohol gepraecipiteerde zuivere gutta bevat shchts 0.74 pet. zuurstof. Gutta percha van den handel kan men met weinig verandering, jaren lang, zoowel in water als inde lucht bewaren, wanneer men slechts zorg draagt dat de lucht afgesloten blijft. Wanneer gutta percha in gekookte of ongekookte lijnolie, Zweedsche teer of koolteer gedompeld is, zoo blijft zij onveranderd (ten minsten gedurende 9 maanden dat er de proef mede genomen is), maar het gedeelte dat buiten de vloeistof steekt, wordt bros en verliest zijn weefsel. Aan telegraaphkabels die gedurende 7 jaren lang geheel en ai onder water hadden gelegen , bleef het bekleedsel van gutta percha onveranderd, doch bij die welke inden grond lagen was de gutta percha meer of minder in eene broze massa veranderd , en wel in die mate, als de vorming van hars was toegenomen. Dit laatste loste niet op in aether , slechts spaarzaam in benzol, maar gemakkelijk in heeten 1 alcohol en verdunde alcalien. {Journal für prakt. Chemie 1866, No. 6.) *

243