is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie, jrg 2, 1866, 1866

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Onderzoeking van anilinoliën van den handel.

Anilin dat gewoonlijk inden handel wordt aangetroffen : bestaat veelal uiteen mengsel van anilin en toluidin in afwisselende verhouding , hetwelk daaruit te verklaren is , dat de grondstof waaruit de nitrobenzol is verkregen, geen zuivere benzin , noch zuivere toluen is ; bovendien bevatten zij verschillende secundaire producten, die of afkomstig zijn van onzuiverheden der gebruikte koolwaterstoffen, of van de bereiding van nitrobenzol of der anilin. Tot deze laatste behooren, volgens onderzoekingen van Depouilly (Buil. de la Soe. de Mulhouse') de volgende : I. Alcaloiden die boven 200° O. destilleren en daarvan afkomstig zijn, dat inde benzolen koolwaterstoffen vaneen hooger aequivalent dan de toluen voorhanden zijn. 2. Benzin , afkomstig van onvolkomen bereiding van nitrobenzin. 3. Phenilendiamin en toluylendiamm afkomstig van de reductie der in nitrobenzin vervatte binitroverbindingen. 4. Nitrobenzin die bij de bereiding van anilin onaangetast gebleven is. 5. Azijnzuur, acetanilid en acetotoluid die inde anilinolien dikwijls in groote hoeveelheid voorkomen, hoewel minder, sedert men de hoeveelheid van het azijnzuur bij de anilinbereiding verminderd heeft. 6. Aceton, hetgeen dan gevormd wordt, wanneer bij de destillatie in ijzeren retorten kalk gevoegd wordt. Ben groot deel dezer onzuiverheden wordt door de rectificatie verwijderd, doch er blijft altijd nog eene merkbare hoeveelheid van terug. Bij de onderzoeking der handelsanilin moet men op het spec. gewicht acht geven , dat voor anilin 1.028 , voor toluidin 1.001 tot 1.002 bedraagt. Anilin van minder dan 1.000 sp. gew. bevat aceton of benzin; anilin van meer dan 1.030 sp.gew. bevat nitrobenzin of andere zware lichamen. Bene andere proef bestaat daarin, dat men anilin in minstens de helft van zijn gewicht zwavelzuur oplost, dat met zijn Svoudig gewicht water verdund is. Er ontstaat een dik deeg van zwavelzure anilin, waarbij water gedaan wordt om het zout op te lossen; wanneer teeraehfcige zelf-

263