is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie, jrg 2, 1866, 1866

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in rood gloeienden staats verhit, doch zoodanig, dat het vuur het bovengedeelte van de kroes niet kan bereiken. Poumarède heeft aan de Franachc Académie des Sciences schoon gekristalliseerde monsters ijzer, cobalt en nikkel voorgelegd, welke op bovengenoemde wijze waren verkregen, (Com.pt. rend. 58, p. 590.) Toover-photographie. Onder de interessante nieuwigheden van den laatsten tijd verdient de toover-photographie, door Wil h. Grüne te Berlijn eene eervolle vermelding. Men verstaat hieronder photographische beelden , die op droog papier onzichtbaar (latent) zijn, doch gemakkelijk binnen weinige seconden kunnen te voorschijn gebracht worden, eenvoudig door er een stukje bevochtigd vloeipapier op te leggen. Men maakt op de gewone wijs een negatief op albuminpapier, fixeert het door eene oplossing van hyposulphis natricus en wascht het voldoende uit. Men legt het daarna in eene oplossing van chloretum hydrargyricum (1: 600); in deze zoutoplossing ziet men het beeld langzamerhand van het papier verdwijnen. Wanneer dit punt bereikt is, wordt het gedurende 6 uren in gedestilleerd water uitgespoeld en gedroogd. Wanneer men het op deze wijze onzichtbaar (latent) geworden beeld weder te voorschijn wil brengen, zoo bedekt men het met een even groot stuk gewoon wit filtreerpapier, dat vooraf gedrenkt is met eene geconcentreerde oplossing van hyposulphis natricus en maakt dit met eenige droppels zuiver water vochtig. Men ziet dan binnen weinige seconden het beeld als dooreen tooverslag te voorschijn komen. Het behoeft dan nog maar eenige malen met water behandeld, en na gedroogd te zijn, opgeplakt te worden. (Folytechn. Nolizbl. 1866.)

283