is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie, jrg 2, 1866, 1866

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gas oxydum nitrosum als anaestesicum. Volgens dr. Carnochau bezit het gas oxydum nitrosum anaestesische eigenschappen, die overeenkomen met die van den aether en chloroform. Vooral raadt hij het gas hiertoe aan bij kleine operaties. (Journal de Chimie médicale 1866, Juillet.) Over de bereiding der geneeskrachtige tincturen ; door F ilh o 1. De schrijvers die over de bereiding der geneeskrachtige tincturen gehandeld hebben, hebben voornamelijk hunne aandacht gevestigd op de beste wijze om de zelfstandigheden met het oplosmiddel (alcohol, aether) uitte trekken. Er zijn twee methoden voorgeslagen : de eene, die de oudste is, bestaat daarin, dat de zelfstandigheden in behoorlijk verdeelden staat gebracht, gedurende een zekeren tijd in het vocht dat de tinctuur moet leveren , worden getrokken, door te gieten, het overblijvende uitte persen en te filtreren. De tweede methode, bekend onder den naam van deplaceermetbode, bestaat in eene trekking van de zelfstandigheid met het oplosmiddel en deplacering van de tinctuur door water of beter door alcohol voor alcoholische tincturen. Door de deplaceermethode bekomt men, ontegenzeggelijk in zeer korten tijd eene even krachtige tinctuur, welke dikwijls meer vaste zelfstandigheid houdt opgelost , dan die men verkrijgt door dezelfde zelfstandigheden aan eene langdurige maceratie te onderwerpen. Maar het is ontwijfelbaar dat de tincturen door deplacering verkregen, na verloop van korten tijd troebel worden en zich minder goed houden, dan de tincturen door maceratie verkregen. Daarbij is het bewezen, dat het niet mogelijk is om de alcohol door water te deplaceren, daar deze twee vochten zich merkbaar met elkander vermengen en veel verlies geleden wordt, zoodat dus het voordeel aan de zijde der maceratie gelegen is.

285