is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie, jrg 2, 1866, 1866

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

afkomstig van de chlorophyl die er in opgèlost is; deze tinctuur zal door bijvoeging van zoutzuur zoodanige verandering ondergaan, welke geen plaats heeft met eene tinctuur die reeds gedurende eenige maanden geleden bereid is, waarbij de meest wezenlijke eigenschappen der chlorophyl zullen verdwenen zijn. Indien men de bloembladen der Ranunculus in alcohol laat trekken , zal men eene goudgele gekleurde tinctuur bekomen, die door bijvoeging vaneen gelijk volum zoutzuur eene sehoone groene kleur zal aannemen. Wanneer het groene vocht gefiltreerd wordt zal men eene gele zelfstandigheid op het filtrum terughouden, en het gefiltreerde vocht zuiver blauw gekleurd zijn. Niets van dat al heeft er plaats wanneer de tinctuur gedurende eenigen tijd bewaard was. Alsdan blijft het vocht na de toevoeging van zoutzuur geel. De xanthin der bloem heeft dus zoowel als de chlorophyl eene verandering ondergaan. Men zou door eene aandachtige studie waarschijnlijk ontdekken dat ook andere zelfstandigheden eveneens eene diep ingrijpende verandering hebben ondergaan. Nu is het zeker dat men met goed gedroogde en buiten toetreding van lucht en licht bewaarde bladen of bloemen tincturen kan bereiden, welke de bovengenoemde eigenschappen gedurende vele maanden bezitten. Men moet dus de planten in natura beter conserveren dan dat men voorraad van tincturen er op na boude, en deze laatsten moeten steeds in kleine hoeveelheden te gelijk bereid worden, en zoo versch dit mogelijk is, gebruikt worden. (Journal de pharmacie et de chemie, 1866, Juillet.) Over den cortex Zygophylli arborei; door St. Martin. De Zygophylium arboreum is een groote en sehoone boom van Nieuw-Grenada, familie Eutaceae Juss ie u, Eosaceae Tourne fort. De bast wordt aldaar Palo-Santo genoemd

287