is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie, jrg 2, 1866, 1866

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

peroxyd, terwijl dit altijd bij de geconcentreerde aardaehtige oplossingen bespeurd wordt. Maar ook deze laatsten schuimen niet, als zij slechts weinig of geen zllverosyd bevatten. Gres molteu potasch, wiens zilveroxyd echter geen aarde bevat, schuimt eveneens niet. Er is alzoo de aanwezigheid zoowel van zilveroxyd als ook van kaliumsuperoxyd en van eene aardachtige basis noodig. (Journal für prakt. Chemie 1866, No. 12.) Over het pijlgif van de inwoners van Borneo; door P. J. van Leent. Keeds van onheugelijke tijden afzijn de Dajakkers bekend met de bereiding van het pijlgif. De rondtrekkende stammen uit het noorden van de binnenlanden van Borneo schijnen de eersten te zijn geweest, welke zich daarmede bezig hebben gehouden, welke kunst vervolgens naar de verschillende deelen van het eiland verspreid werd, ook wordt het werkzaamste pijlgif, dat zijn kracht het langst behoudt, door hen bereid. Men kent aldaar voornamelijk twee soorten van pijlgiften. Waaraan dikwijls verschillende bijvoegsels van plantaardige, meer of minder vergiftige zelfstandigheden worden toegevoegd en worden geleverd door do Sirenboom (.Vohon Siren) en de Ipoehester. Het Mantallat-gif is eene bijzondere bijsoort, Welks naam is afgeleid van het distrikt van de rivier Mautallat inde boven-Doussonlanden, alwaar het bereid wordt; bet is uit het Ipoe-gif ontstaan. De Sirenboom is de Antiaris toxicaria (Artocarpeae Endl.) en behoort tot de reusachtigste boomen inde bosschen van bet bergachtige gedeelte van de binnenlanden van Borneo. blij bereikt op gunstige groeiplaatsen eene hoogte van 30 tot 40 meters en verkrijgt niet zelden een diameter van 3 meters. Op Java draagt hij den naam van Antsjar; terwijl Maleijsche naam is Pohon upas (dat is gifboom.) Sirengif. Men maakt inden bast van den Sirenboom zoo

293