is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie, jrg 2, 1866, 1866

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vlakte vaneen ander metaal (koper enz,) of eene legering uit deze metalen, ontstaat door oplossing van helschen steen dadelijk een zwarte vlek. Deze methode berust daarop, dat het zilver uit zijn oplossing door de onedele metalen, alsmede door koper gepraecipiteerd wordt, terwijl goud deze praecipitatie niet bewerkt. Yoor het onderzoek van vergulsels dient het best eene geconcentreerde oplossing van 1 deel uitras argenticus in 2 tot 5 deelen gedestilleerd water. Voor de onderscheiding van goud van goudachtige legeringen en van die van zilver is eene oplossing van 1 deel uitras argenticus in 15 tot 20 deelen water voldoende. (Ramb. Getoerbebl. 1866.) Om weefsels onbrandbaar te maken. Bottin te Parijs bezigt, om kledingstoffen , zonder dat de kleur er door lijdt, onbrandbaar te maken, het volgende mengsel. Men vermengt eene oplossing van zure phosphorzure kalk met een overvloed van ammonia, filtreert, ontkleurt door dierlijke kool , verdampt de vloeistof gedurende een uur, vermengt het overblijvende met geleiachtig kiezelzuur van 5 pet. en dampt alles uit tot eene kristallyne massa, die men laat drogen en dan tot poeder brengt. Men dompelt de stoffen in eene oplossing die 30 pet. van deze massa (bottine genaamd), 35 pet. gom en 35 pet. stijfsel bevat. (Deutsche Industriezeitg. 1865, N. 35,) Mengsels van schoone Bengaalsche vlammen. Bij het bereiden der navolgende mengsels moet gezorgd worden voor zuiverheid der chemicaliën, dat zij goed droog zijn , dat de ingrediënten zoo fijn mogelijk tot poeder ge-

317