is toegevoegd aan je favorieten.

Berichten van de Nederlandsche Maatschappij ter Bevordering der Pharmacie, 1866, 1866

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BERIGTEN VAN DE NBDERLANDSCBE MAATSCHAPPIJ TER BEVORDERING DER PHARIIACIE. Haart ISS6. Kienwe Volgreeks, Aio. !S!I.(P

Commentaar van de Zwavelzure Chinine.

Mededeeling van W. Robertsen Az. inde Vergadering van 9 January 1866 van het departement Rotterdam der Nederlandsche Maatschappij ter bevordering der Pharmacie. De zwavelzure chinine behoort tot de belangrijkste geneesmiddelen en is daarom inde eerste plaats waardig zoowel uiteen wetenschappelijk als practisch oogpunt de aandacht der pharmaceuten te trekken. De Phamacopoea Neerlandica spreekt van basisch zwa-80

Volgens – Art. 73 der Wet ontvangen de Leden*] deze'Berigten kosteloos.