is toegevoegd aan uw favorieten.

Berichten van de Nederlandsche Maatschappij ter Bevordering der Pharmacie, 1866, 1866

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Aldus gezuiverd moet men den hontgeesfc met water in alle verhoudingen kunnen vermengen, zonder dat hij troebel wordt; hij mag inde lucht niet gekleurd worden, met nitras hydrargyrosus geen zwart precipitaat geven, de kleur van reageerpapier niet veranderen en bij het verdampen op de hand geen terpentijnachtigen reuk achterlaten. Wil men den houtgeest nog zuiverder verkrijgen, dan voegt men er gesmolten chloretum calcicum bij, die met den methylalcohol eene kristalliseerbare verbinding Ca 01, 2 C2 IIé 02 vormt onder sterke warmteontwikkeling, welke verbinding bij 100° C. nog niet ontleed wordt. Destilleert men dus op een waterbad , dan gaan slechts de vreemde bijmengselen over. Nu voegt men bij de rest water, waardoor de verbinding van houtgeest met chloretum calcicum ontleed wordt en destilleert nu weder uiteen waterbad den houtgeest af, die men door herhaalde rectificatie over oxydum calcicum watervrij verkrijgt. Scheikundig zuiver verkrijgt men den houtgeest volgens Wöhler uit de kristallen van den osalas methylicus, die men bereid door rnwen houtgeest zonder verhitting te vermengen met een gelijk gewicht' geconcentreerd zwavelzuur en dit bruine mengsel in eene getubuleerde retort te destilleeren over 2 deelen bioxalas kalicus, nadat men het mengsel eerst 24 uren heelt laten staan. Alleen door destillatie met water ontleedt deze verbinding nu in houtgeest en zuringzuur. Of volgens oar i u s uit benzoas methylicus, die zeer moeilijk oplosbaar is in water, en die verkregen wordt door eene oplossing van benzoëzuur in overvloedigen houtgeest met zoutzuur gas te verzadigen, drie uren ineen waterbad te trekken , te destilleeren eu de boven 100° C. overgaande vloeistof met koud water af te wasschen. De zuivere benzoas methylicus wordt dan ontleed met eene oplossing van hydras natricus in drie deelen water, dan af te destilleeren en over kalk te rectifieeeren. Als men de olie van Graultheria procumbens met solutio hydratis kalici destilleert verkrijgt uien ook houtgeest. Scheikundige samenstelling. De formule van den houtgeest

388