is toegevoegd aan uw favorieten.

Berichten van de Nederlandsche Maatschappij ter Bevordering der Pharmacie, 1866, 1866

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

deze feiten hebben er toe geleid de formule van bet azijnzuur ook aldus te schrijven: C2 02 (02 Hs)| H 1-• Door de electrolyse van eene waterige oplossing van neutralen succinas kalicus door vier Bunsensche elementen ontstaat er aan de positieve pool een mengsel van metbyloxyde-gas en koolzuur, dat na opname van het koolzuur door kaliloog scheikundig zuiver methyloxyde achterlaat, Methylalcohol wordt door de zuurstof der lucht bij aanwezigheid van platinazwart veranderd in mierenzuur; dit gebeurt ook door oxydeerende mengsels, ais door bruinsteen en zwavelzuur, bijv. C2 Hs O + HO -)- 4 O =C2H 03 + 3HO. Methylaether ontstaat door werking vau zwavelzuur op houtgeest en heeft de formule van C2 Hs O of C2 H3 è Het is een gas, dat bij C2 H3 1 °2’ anderen bij 36° C. vast wordt. Zijn S. Gr. is 1,617, even als dat van den gewonen aether. Beiden aethers zijn metameer. Het radicaal Methyl kau in vrijen toestand verkregen worden door de electrolyse van den azijnzuren kali of door werking van zink op jodmethyl. Het is een kleur- en reukloos gas. Het aldehyd van den methylalcohol bestaat uit C2 HO, HO, en dit radicaal C2 H wordt genoemd Eormyl, zooals het onder anderen inden chloroform voorkomt, en dus dit aldehyd „Eormaldebyd.” Bij de destillatie van den houtgeest met een oxydeerend mengsel, zooals boven is opgegeven bevat de gedestilleerde vloeistof waarschijnlijk ook Eormaldebyd. Aldehyden gaan gemakkelijk door opname van 2 aequivalenten zuurstof in zuren over. en dit is de reden, dat zij zilverzouten inde hitte zeer volkomen reduceeren. Even als het azijnzuur uit den gewonen alcohol ontstaat, geeft de methylalcohol mierenzuur of formylzuur (E), Het wordt uit het formaldehyd gevormd door opname van 2 aequivalenten Q als mierenzuurrbydraat == C2 H 09, HO.

390