is toegevoegd aan je favorieten.

Berichten van de Nederlandsche Maatschappij ter Bevordering der Pharmacie, 1866, 1866

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verschillende bereidingen maken met gewonen en met methylalcohol. Hij onderzocht nu deze bereidingen en gaf het resultaat op aan zijn vriend, waaruit bleek dat van de 19 monsters 17 goed onderzocht wareni, terwijl van 2 monsters spiritus nitri dulcis de opgave niet deugde. Spiritus nitri dulcis veroorzaakt dan ook de meesten moeielljkheden, omdat er aldehyd en misschien wel mierenzuur in aanwezig moet zijn. Hij vond dat de donkere kleur van het bovenstaande vocht, nadat het zilverprecipitaat geheel bezonken was, het beste kenteeken is van het aanwezen van methylalcohol. Deze kleur is zeer karakteristiek en blijvend. Deze proeven werden door mij, voor het grootste gedeelte ook op de vergadering, herhaald en juist bevonden. Ook eene schoone door die reactie verkregen zilverspiegel werd aan de leden getoond. Volgens mijne beschouwing is deze proef dan ook zeer wetenschappelijk gekozen. De eigenschappen toch van beiden alcoholen komen zoozeer met elkander overeen , dat zij vooral in mengsels moeielijk van elkander te onderscheiden zijn. De ontledingsproducten evenwel door oxydatiënmiddelen verkregen, bieden meer punten van verschil aan; bij den methylalcohol wordt alsdan veel mierenzuur gevormd, bij den wijualkohol slechts sporen. Het sterke reductievermogen van het mierenzuur en inzonderheid van de mierenzure soda, als eene der voornaamste eigenschappen van deze stoffen boven door ons opgegeven, dient nu om beiden alcoholen van elkander te onderkennen. Daar er door dit oxydatieproces ook aldehyden van beiden alcoholen kunnen ontstaan , en daar deze ook, zooals boven opgegeven werd, een reduceerend vermogen uitoefenen en dus aanleiding tot verwarring zouden kunnen geven , zoo moeten deze eerst verwijderd worden; dit doel bereikt men door de bijvoeging van den carbonas natricus, waardoor het zuur gebonden wordt en dan uitte dampen tot bijna droog, waardoor de aldehyden en andere producten vervliegen, terwijl het mierenzuur, als het aanwezig is, als mierenzure soda terugblijft. Zuivere spiritus nitri dulcis en spiritus nitri dulcis met

396