is toegevoegd aan uw favorieten.

Berichten van de Nederlandsche Maatschappij ter Bevordering der Pharmacie, 1866, 1866

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

liq. van 0.935 s. g. een duidelijk waarneembaar bezinksel, hetgeen echter na een kort tijdsverloop geheel verdween; ook na onmiddelijke bijvoeging van eene grootere hoeveelheid ammon. liq. verdween het praecipitaat spoedig.

In eeue oplossing vaneen deel op honderd twintig dee* len ehloorwater werd door ammoa. liq. volstrekt geen praecipitaat of troebeling der vloeistof waargenomen. 11. Sulphas Atropinicus van Merk, als de vorige door Jobst & Cie. geleverd. Poedervormig, ondoorschijnend, zeer wit van kleur. De verhouding tegenover de opgenoemde reagentia volkomen gelijk aan de eerste met dat onderscheid, dat inde waterachtige oplossing door chloorplatinum en in die in ehloorwater door ammon. liq. gepraecipiteerd, na eenigen tijd kristallen te voorschijn kwamen. 111. Sulphas Atropinicus van Si m on s te Berlijn, Poedervormig , wit, eenigzins vochtig en klonterig ; overigens geheel overeenkomende met de Eugelsche. IY. Fransche Sulph. Atrop., gemerkt D. M. & Cie. Bijzonder wit van kleur en poedervormig. De oplossing in water neutraal, echter niet helder. In geconc. zwavelzuur opgelost bleef zij kleurloos. Chloorplatinum veroorzaakte een ruim praecipitaat en een deel in zestig deelen chloorwater opgelost werd door ammon. liq. geen nederplofsel in de oplossing teweeggebragt. V. Engelsche Sulph. Atrop., uit het zaad bereid. Het uitwendig voorkomen was niet zeer wit, eenigzins gekleurd en brokkelig. De oplossing in water reageerde onzijdig en was volkomen helder. In geconc. zwavelzuur loste zij op met eene violet roode kleur. In water opgelost gaf chloorplatinum een ruim bezinksel. Inde oplossing vaneen deel in zestig deelen ehloorwater veroorzaakte ammon. liq. een blijvend praecipitaat, terwijl in de verdunde oplossing vaneen deel op honderd twintig deelen een melkachtig troebel werd gezien, dat evenmin verdween. Acht monsters Sulphas Atrop., van verschillende apothekers afkomstig, gaven dezelfde uitkomsten als bij de drie

403