is toegevoegd aan je favorieten.

Berichten van de Nederlandsche Maatschappij ter Bevordering der Pharmacie, 1866, 1866

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BERIGTEN TAM DB NEMBUME MAATSCHAPPIJ lER BEVOBDERMfi DER PHARMAÜIE. JhU| UW. Kieawe Vol#reek«. Mo. 82>.

Rapport der Kommissie tot onderzoek der geheime geneesmiddelen. Bij de mededeeling, die de Kommissie, in het laatst der maand Kot. des vorigen jaars van hare samenstelling deed, richtte zij aan H.H. Genees- en Artsenijmeng-kundigen het beleefd verzoek haar te willen opgeven, of er, en zoo ja, welke geheime geneesmiddelen inden kring hunner werkzaamheid werden verkochten gebruikt, dieniet publiek inde dagbladen worden aangeprezen. Zij wenschte inde eerste plaats die middelen tot een punt van onderzoek te maken , omdat de samenstelling der andere, die publiek ia 84

Volgens Art. T8 der Wet ontvangen de Leden deze Berigten kosteloos.