is toegevoegd aan uw favorieten.

Berichten van de Nederlandsche Maatschappij ter Bevordering der Pharmacie, 1866, 1866

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

treerde oplossing van Sulph. Atrop. had hel' voorkomen van een dunne siroop, die lichtbruin gekleurd en eenigzins troebel was. Nadat de onzuiverheden door filtreren waren weggenomen, en de vloeistof door het wasscben van het filtrum verdund was en nu 30 looden woog, werden eenige druppels Solut. Carb. Kalic. bijgevoegd , waarop eene geringe afscheiding eener harsachtige stof volgde ; daarna werd zij vermengd met 2 ned. oneen Chloroforme en vervolgens het zout ontleed door bijvoeging eener geconcentreerde oplossing van Carb. Kalic., zoolang eenige werking van het aleali op de vloeistof werd waargenomen. Nadat de Chloroforme gedurende eenige uren door de vloeistof van tijd tot tijd was geschud, werd zij afgescheiden , dit nog eenmaal met de helft der gebruikte Chloroforme herhaald om zeker te zijn al de Atropinum te verkrijgen , hetgeen op deze wijze uitnemend goed gelukt. Yan de ligt geel gekleurde Chloroforme werd de helft afgedestileerd en hot overige gedeelte op een waterbad bij zeer geringe warmte verdampt; na de verdamping bleef een ligt bruin gekleurde, doorschijnende, glasachtige zelfstandigheid over, welke niets anders bleek te zijn dan Atropinum door eenige kleurstof verontreinigd; het gewigt der verkregen Atropinum bedroeg nagenoeg drie drachmen.

Wanneer men deze gekleurde Atropinum in watervnje alcohol oplost, zoo lang met zuivere dierlijke kool trekt totdat de oplossing kleurloos geworden is, en vervolgens de alcohol op een matig warme plaats vrijwillig laat verdampen, verkrijgt men de Atropinum in sehoone kleurlooze en naaldvormige kristallen. Oplossen door middel van verdund zwavelzuur, en daarna praecipiteren met Carb. Kalic. is als een middel om de Atropinum zuiver te verkrijgen, met aan te bevelen, omdat m de met Carb, Kalic. sterk verzadigde vloeistof veel Atropinum wordt opgelost en nagenoeg de helft verloren gaat; het is evenmin goed de ontkleurde alcoholische oplossing’ zooals men hier en daar vindt opgegeven, met zooveel water te vermengen tot dat de vloeistof melkwit begint te

443