Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te brengen, is 15 uur na het begin van den partus ondanks krachtige weeën van indaling nog geen sprake. Yoor C. D. wordt gevonden 10'/4, als C. V. aangenomen 8J cM. De bekkenuitgang blijkt niet vernauwd, de linea innominata is overal te volgen, het sacrum is concaaf. De harttonen zijn intusschen onregelmatig, traag en zwak geworden. In aanmerking nemende, dat het kind stervende is, forceps of versie of sectio caesarea dus geen levend kind belooft, en per vaginam een onverkleind kind niet dan met groote moeite zal kunnen passeeren, wordt besloten tot perforatie. Deze wordt in narcose verricht en verloopt zeer gemakkelijk. Toestand van de moeder goed. Kraambed ongestoord. Advies aan de moeder om bij een volgende graviditeit partus arte praematurus te laten opwekken ‘). XII. N°. 279 (1899), 38-jarige YIII para. Bij den vorigen partus was het kind dood geboren wegens uitzakking van de navelstreng. De weeën waren bij patiënte steeds zeer zwak. Ook deze partus begon met zeer zwakke weeën, terwijl bij Teerste onderzoek van den practicant le pos. hoofdligging werd gediagnostiseerd bij 2 vingers ontsluiting. 24 uur later was de ontsluiting nog maar zeer weinig toegenomen, de weeën waren echter sterk en na ruim een uur braken de vliezen. Toen werd gevonden, dat het hoofd naar links was afgeweken, terwijl rechts een krachtig pulseerende navelstreng was uitgezakt. De practicant reponeerde de navelstreng en verzocht assistentie; bij onderzoek werd toen weer de navelstreng gevoeld, bij 4 vingers ontsluiting, terwijl het promontorium bereikbaar was (C. D. bleek later 12 CM.). Wederom werd gereponeerd, het hoofd op den ingang gefixeerd en de vrouw op de linkerzij gelegd. Na een half uur was wederom het hoofd sterk afgeweken. Thans werd tot versie besloten, die bij een ontsluiting van 3—4 vingers geschiedde 7 uur na het eerste uitzakken van de navelstreng en het breken der vliezen. Weeën waren steeds absent; harttonen goed, zoolang niet aan het hoofd gemanipuleerd werd. Bij de versie, in narcose, werden beide voetjes afgehaald en het kind terstond geëxtraheerd. Het kind, dat wit asphyctisch ter wereld kwam, was niet bij te brengen. De placenta werd ongeveer 15 minuten p. partum manueel verwijderd wegens tamelijke haemorrhagie. Afloop voor de moeder verder goed. De afloop voor 1) Deze is met goeden afloop geschied; het kind echter voerde gedurende eenige maanden een ellendig bestaan en stierf. Voor de volgende grav. werd S. C, aangeraden indien de haring k terme niet spontaan mocht tot stand komen; de vrouw bedankte echter voor de hulp der polikliniek, besloot ditmaal alles aan de natuur over te laten en ... . beviel Sept. 1901 spontaan zeer gemakkelijk vaneen voldragen, doch klein kind, dat thans nog zeer welvarend is!

29

Sluiten