Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

normaal. Yoorts nog tweemaal, bij vernauwd bekken, boogetang, kind levend. Eenmaal bij vernauwd bekken met prolapsus funiculi. Vrouw was geïnfecteerd. Kind dood. Kraambed normaal. Bij eclampsie werd driemaal de handgreep toegepast; I°. I gravida. Gemelli, 3 cm. ontsluiting. Dilatatie, Forceps, fe kind levend. 2e kind gemacereerd. Yoet-extr. Kraambed normaal. 2°. YIII para 4 cm. ontsluiting. Dilatatie. Forceps. Koorts reeds vóór den partus. Psychose. Genezen. 3°. I gravida. Hevige eclampsie. Luistert niet naar morphine. Portio niet verstreken Dilatatie gaat met groote moeite gepaard en brengt de ontsluiting niet verder dan tot 6 cm., daarna moeilijke forcipale extractie. Kind wordt met kloppend hart geboren, maar sterft na eenige uren inde couveuse. Kraambed goed. Bij een geval van loslating van de normaal gelegen placenta was het mogelijk door middel van de spoeddilatatie in ± 10 min. de ontsluiting van 5 cm. zoo te bevorderen, dat het kind kon worden geëxtraheerd. Normaal kraambed. Na een langdurigen partus, waarbij inde stad een vaginaalwond was gemaakt en het orificium externum geconglutineerd was, kon men de ontsluiting gemakkelijk op 5 cm. brengen. Stinkend vruchtwater, bloed inde urine, stilstand van de ontsluiting. Na dilatatie volgens B. v. O. kon per forcipem een levend kind te voorschijn worden gebracht. Uterus-tamponnade. Temp. ’s avonds 38.1. Nog zij vermeld een geval van extractie van gemelli bij een patiënte met nierlijden en secundaire harthypertrophie en insufficientie; daar pols achteruitging werd bij 6 cm. ontsluiting de dilatatie toegepast. In twee gevallen liep de partus ongunstig af. I°. Vrouw met prolapsus vaginae, wordt met gebroken vliezen, febriciteerend binnengebraoht. De prolaps wordt gereponeerd. Koorts neemt langzamerhand toe. Sohouderligging met uitgezakte hand. cm. ontsluiting. Na spoed-dilatatie B. v. O. versie en extractie van eene gemacereerde vrucht. Na den partus nemende infectieverschijnselen toe, bronchopneumonie, peritonitis. Exitus 8 dagen p.p. Het tweede geval wordt medegedeeld door Dr. Lingbeek. Pat. was eene vrouw van 35 jaren , die voor de Bste keer zwanger was. Zij werd den Dien Juli 1901 inde vrouwenkliniek opgenomen, daar ongeveer midden Juni, ’t verwachte einde van de graviditeit, de kiudsbewegingen waren opgehouden, en zij zich ziek gevoelde. Laatste menstruatie 4 Sept 1900. Weeën waren niet opgetreden. Zij zag er zeer zwak uit, hoewel zij goed gebouwd was en maakte den indruk erg ziek te zijn. Zij klaagde over pijnen inden buik

148

Sluiten