Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hierdoor werd waarschijnlijk, dat er communicatie bestond tussohen de cyste en den uterus. Eerstgenoemde werd een paar dagen later ruim geopend. Daarbij bleek, dat er inderdaad communicatie met den uterus bestond, en dat de uitpuilende wand een septum vaginae was. Nadat het septum was weggeknipt, kwam een tweede portio voor den dag, heel klein, met fijne opening. Het verschil iu hoogte der beide portiones bedroeg 2 cM. De cervix was circa 4 cM. hoog. Daarboven een enkelvoudig cavum uteri.

Na de extractio plaoentae heeft de temperatuur 38° niet meer bereikt. Het uitgeknipte, dikke septum blijkt mikroskopisoh te bestaan uiteen doorloopende spierlaagmet aan weerszijden een raeerlagig epithelium. Wij hebben in dit geval dus te doen gehad met een haematopyokolpos lateralis met haematopyometra totalis. Volgens Pozzi ligt de

laterale haematopyokolpos in 20 van de 28 gevallen rechts; in dit geval liep zij spiraalvormig om de vagina, van voor naar links. De heer Treub heeft dit geval met buitengewone belangstelling gehoord. Hem

is geen tweede geval bekend, dat een dubbele cervix ineen enkelvoudigen uterus uitmondt. De heer Ribbius zegt, dat hier misschien aanvankelijk een uterus septus heeft bestaan, en dat wellicht het tusschenschot door etterige versmelting verdwenen is. Mej. van Tussenbroek herinnert zich voor eenige jaren in de kliniek van Dr. Mendes de Leon een patiënt te hebben gezien met een dubbele portie. Wanneer door beide cervices gelijktijdig een sonde werd gevoerd, dan kon men de twee metalen sondes op elkaar laten tikken; er bestond dus ook in dat geval een enkelvoudige uterus. De heer T r e u b vindt de merkwaardigheid vooral inde aanwezigheid vaneen vaginaalseptuni bij afwezigheid vaneen septum inden uterus.

161

3 weken post abortum.

Voor de uitstooting der placenta.

Sluiten