Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

classificeeren. Het zou praematuur zijn nu al over de resultaten der operatie een oordeel te willen vellen. De heer de Mon ch y merkt tegenover Dr. Str at z op, dat het criterium van Pritsch toch moeilijk vol te houden is, daar de uterus ook uit andere oorzaken, dan door voortschrijding van het carcinoom, in zijn beweeglijkheid beperkt kan zijn; bijv. door verdikking der ligg. sacro-uterina. De heer Stratz repliceert, dat men dit hetzij uit de anamnese of op andere wijze wel kan onderscheiden. Infiltraten van het parametrium zijn bij carcinoom bijna altijd carcinomateus. De heer Stratz demonstreert hierop een operatie-tafel en een irrigatie-toestel. De operatie-tafel is eenvoudig van constructie en gemakkelijk aseptisch te houden; zij kan zonder moeite dooreen pleegzuster voor de Trendelenburg’sche ligging worden ingesteld. De beenhouders bestaan in zakjes, die als kousen om de voeten sluiten en worden gesteriliseerd. Over de tafel komt nog een steriel laken. Het eenigo kostbare is het Fransche caoutchouc, dat de tafel dekt. De irrigator-standaard, door Po h 1 inden Haag vervaardigd, is gekenmerkt doordat de bak zonder moeite hooger en lager geschoven kan worden, en op elke hoogte zich-zelf houdt. De hefboom, die den bak aan den verticalen stang verbindt, kan naar alle kanten worden gedraaid. Op de vraag van den heer Kouwet, hoe de patiënt in Trendelenburg’s ligging voor afglijden wordt bewaard, antwoordt de heer Stratz, dat een zuster, zoo noodig, de beenen vasthoudt. De heer Kouwer praefereert de tafel van Ste 1 zner, die een wiegvorm heeft, en waarbij de beenen van de patiënt niet vastgehouden behoeven te worden. Het Fransche paragummi vindt hij ongeschikt, omdat het zoo koud is. Hij vervangt het dooreen paar gesteriliseerde molton dekens. De heer Treub gebruikt een operatie-tafel, die het voordeel heeft, dat het vocht tusschen de overlangsche stukken waaruit het blad van de tafel bestaat wegvloeit ineen bak, die er onder hangt. Bij de Trendelenburg’sche ligging worden de beenen der patiënte dooreen riem gefixeerd, zoodat die niet dooreen pleegzuster gesteund behoeven te worden. Dr. van der Hoeven demonstreert daarna twee praeparaten, die hem aanleiding geven aan te sluiten aan de voordracht, die hij inde Januari-vergadering hield. Spreker herinnert er aan, dat hij toen als zijn overtuiging uitsprak, dat iedere cel oorspronkelijk maligne zou zijn, dat deze maligniteit echter normaliter niet tot uiting komt, doordat de cellen

186

Sluiten