Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

inde buikholte uitgestort. Het tweede ovarium was bij de 61-jarige patiënt niet vergroot gevonden en werd niet verwijderd. In het tweede geval werd in het tweede ovarium een bloedcyste gevonden en werd dit weggenomen. Beide patiënten genazen zonder'stoornis. Het derde geval betrof een 78-jarige vrouw met een oarcinomateus ontaard glandulair kystoom van het linker ovarium. Het rechter ovarium was zeer weinig vergroot. Daar uit de adhaesies van het linker ovarium met het peritoneum een aanzienlijke parenchymateuse bloeding kwam, moest de bloedende plaats met jodoformgaas worden getamponneerd en het rechter ovarium worden achtergelaten. Na 4 dagen werd de jodoformgaasstrook verwijderd. De patiënt genas zonder eenige stoornis. Salpingo-oöphorectomie wegens extr a-uterin e graviditeit. Hiervan kwam in 1902 geen geval onder mijn behandeling. Salpingo-oöphorectomie wegens ontstekingen (8 gevallen, 0 gestorven). B. W. (klin. n°. 67) oud 32 jaar, ongehuwd, nullipara, wordt opgenomen omdat zij sedert haar 25e jaar dysmenorrhoë had. Bij inwendig onderzoek blijkt de uterus in retroversie te liggen, op den achterwand schijnt een klein myoom. Het rechter ovarium wordt duidelijk vergroot gevonden. Bij de laparotornie blijkt dat beide ovariën onderling en met de achterzijde van den uterus vergroeid zijn. De verbinding met den uterus, op oude adhaesive peritonitis berustende kan gemakkelijk worden losgemaakt. Tusschen beide ovariën bevindt zich een kleine cyste met oud bloed gevuld. Na' scheiding van beide ovariën wordt het rechter met de rechter tuba verwijderd, het linker, dat normaal schijnt, achter gelaten. Wegens parenchymateuse bloeding uit den achterwand van den uterus wordt daarachter een jodoformgaasstrook gelegd, die na 3 dagen wordt verwijderd. Na de operatie stijgt alleen den tweeden dag de temperatuur tot 38"5, daarna blijft zij normaal. De buik was niettegenstaande flatus en defaecatie ongeveer een week lang gevoelig. De buikwond geneest zonder hinder. 11. Yr. v. V. (klin. n°. 89), 29 jaar, vóór 3 maanden voor de derde keer bevallen, gevoelde zich na den laatsten partus voortdurend moede en zwak. Yoor 14 dagen kreeg patiënte pijn inden buik, die zich links localiseerde. Koorts wordt zoowel door den medicus als door den patiënt ontkend. Yóór eenige dagen had zij geringe bloeding met verschijnselen als bij de menstruatie. Tot voor 3 weken zoogde patiënt haar kind. Bij palpatie voelt men links boven

2

Sluiten