Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

patie 12. 8. ’O2. De uterus wordt aangehaakt en kan, dank zij de groote bewegelijkheid en de wijde vagina gemakkelijk naar beneden worden getrokken. De vagina wordt ruim ’omsneden, de parametria en ligamenta lata worden afgebonden. De uterus wordt in toto zonder incisie van vóór- of achterwand verwijderd. Het bloedverlies bij de operatie is gering. Gedurende de eerste 8 dagen euphorie met matige temperatuursverhooging (hoogste temperatuur 38°5) zonder polsversnelling. Na 17 dagen zijnde ligaturen onder vrij ruime ettering afgestooten. 5. 9. ’O2 wordt pat. zonder wonde inde vagina ontslagen. Y. Yr. t. S. (klin. n°. 93), 42 jaar, kwam, tegelijk met de vorige patiënt, op de polikliniek; 3 kinderen, jongste kind 10 jaar, was eenige jaren weduwe, hertrouwde December 1901, kreeg in Februari ’O2 lichte bloeding, die ééns 14 dagen uitbleef, doch overigens bijna steeds doorging. Af en toe sterker bloeding als pat. zwaar werk deed, vaak bloeding bij coïtus. Geen sterke leukorrhoë of onaangename reuk bij de secretie. Yóór 7 weken werd pat. dooreen medicus vaginaal onderzocht, maar daarna verbeterde de bloeding niet. Pat. gevoelt zich gezond, is niet anaemisch. Temp. 37° 1, pols 76. Aan borst- of buikorganen zijn geen afwijkingen. De vulva is niet wijd, de vagina is wat ruw, de portio vaginalis is dik en hard, vooral de achterlip is hard en gezwollen tot een gekloofden, maar niet uloereerenden tumor. De uterus is niet vergroot en bewegelijk. Het linker parametrium schijnt ietwat geïnfiltreerd. Diagnose: knobbelvormig carcinoom van de portio vaginalis, resp. cervix uteri. Yaginale uterus-exstirpatie 12. 8. ’O2. De portio wordt met eenige moeite naar beneden getrokken Zij wordt ruim omsneden. Het peritoneum wordt eerst vóór, daarna achter geopend. De ligaturen worden , wegens geringere bewegelijkheid links, eerst aan de rechterzijde gelegd. Nadat rechts parametrium en ligamentum latum zijn afgebonden en doorsneden, wordt de uterus gekanteld en wordt de linker tuba afgebonden en doorsneden. Yerder naar beneden wordt bij het leggen der ligaturen een groot bloedvat aangesneden. Daarom wordt het onderste gedeelte van het rechter parametrium afgeklemd en om en naast de klemmen getamponneerd. Pat. had na de operatie geen temperatuursverhooging. De klemmen worden na 3 dagen weggenomen, de tampon wordt na een week verwijderd. De ligaturen worden verwijderd inde 3e week. Pat. wordt, evenals de vorige, 6.9.’02 ontslagen. Het litteeken inde vagina is ietwat onregelmatig, links is inden bovenhoek een oppervlakkige granulatie. 24, 10. ’O2 vertoont zich pat. op de polikliniek. Zij gevoelt zich

28

Sluiten