Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eIi^GEN. t Geslacht, Toestand bij de geboorte.. Anatomische verhouding van placenta en navelstrengen. 5e tijdperk pl.m. 15 minuten tenzij afzon- Kraambed. 2e kind. lek. 2e k. Ie kind. 2e kind. derlijk vermeld. ig' Sohedellig- m. in. dood. levend. Gescheiden plaoentae, dubbel chorion, dub- Ongestoord. Ie bel amn'on> insertio van beide funic. centralis. g' ™hedellig- j, m. levend. levend. Vereenigde placentae, dubbel chorion, dub- id. ging. bel amnion; insertio van beide funiculi marieÖ 2e e ginaal, 3 cM, van elkaar. g- gj °°bedellig- j. j. levend. levend. Gescheiden placentae, dubbel chorion, dub id. °. ontstaan bel amnion; insertio funicul. Ie kind margivoetligging. naai, 2e kind centraal. J) ig- warsligging. j. m. asphyctiscb levend. Beide placentae, na 1 uur, afzonderlijk id. bijgekomen, weggenomen, daar zij werden gefixeerd door spasmus ostii uteri, geweken door chloroform. Gescheiden placentae, dubbel chor. en am- id. nion; insertio funic. Ie kind excentrioa, 2e le Tnr . centralis. ;g, Cl“'gging. j. j. liohtasphyc- levend. Vereenigde plaoentae, duidelijke demarca- id. ;P tiscb bijge- tielijn, éen chorion, dubbel amnion. Beide komen. funiculi marginaal, naast elkander, ieder aan p. eene zijde van de demarcatielijn, jjg -Ulligging. m. j. levend. levend. Vereenigde placentae, dubbel chorion, dub- id. J bel amnion; beide funiculi excentrisch. ®übgging. m.m. levend. diep asphyc- Gescheiden placentae, dubbel chorion, dub- id. tisch komt bij. bel amnion; insertio beider funiculi centraal. ig- ~e Bllligging. j. m. dood. levend ? ? Gescheiden placentae, dubbel chorion, dub- id. bel amnion. Insertio beider funiculi centraal. g- eo?.o(®%ging j. j. levend. levend, Vereenigde placentae, dubbel chorion, dub- id, «taan uit bel amnion. Insertio beider funiculi exoentrisch. ig' “Ohedelligg. j. m. levend. levend. Gescheiden placentae; dubbel chorion, dub- id. bel amnion. Insert. funic. le excentrica, 2e j tt centralis. ig- j. j. levend na levend. Haemorrhagie; secundinae, na uur, met id. diepe asphyc- de hand verwijderd; vereenigde placentae, tie. éen chorion, dubbel amnion; flauwe demaroa- I tielijn, beide funiculi excentrisch ingeplant. m. m. levend. levend. Vereenigde placentae, dubbel chorion, dub- id. ~ bel amnion. Insertio exentrica beider funiculi. ig- ekkenligg. j, j. levend. levend. Vereenigde placentae, éen chorion, dubbel id. amnion, Insertio beider funiculi excentrisch, g, 'varshgging. j. j. levend. levend. Gescheiden placentae; dubbel chorion, dub- id. bel amnion. Insertio centralis van beider fui niculi.

Sluiten