Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gescheiden placentae na113j3 uur vermoeiend werk. Dubbel chorion en amnion. Insertie funiculi, le kind exoentrica, van het 2e centralis. De vrouw krijgt injecties van campher-aether, later van ergo tin e. Beide kinderen leefden. Kraambed ongestoord. Beide kinderen dwarsligging. N°. 1194. Yrouw v. W., 34 j. te ïïoofdplaat, beviel 1 Nov. 1902 vroegtijdig((2e week) van 2 levende jongens. Zij werd bij het landwerk door de weeën overvallen en daar zij haar huis niet meer kon halen, bij vrienden binnengebracht. Yagina nauw, bijna volkomen ontsluiting, vruchtwater afgeloopen. Kind in eerste linker schouderligging. Yersie, extractie. Een half uur later worden de vliezen van het tweede kind, bij heftige weeën, kunstmatig gebroken (steeds met een uitgegloeide breinaald). Eerste rechter schouderligging. Yersie, gemakkelijke extractie. Bekken bleek iets vernauwd. C. Diagonalis 11 c.M. ruim. Beide kinderen stierven, 2 dagen oud. De placentae wraren gescheiden; dubbel chorion, dubbel amnion. Insertio centralis van beide funiculi. Het lijstje op de beide voorgaande blz. geeft een overzicht van de tweelinggeboorten. Yan deze 14 vrouwenwas de tweelingzwangerschap slechts bij 4 bekend, zoodat het 2e kind ons 10 maal verrustte. Dit is eender gevolgen van het niet vooraf onderzoeken van iedere zwangere. Yan de 28 tweeling-kinderen werden 25 levend en 3 dood geboren. Opmerkelijk is het, dat bij 2 dezer laatsten, in 2 gevallen geen gemeenschappelijk chorion aanwezig was, (K03. 75 en 576) wat niet overeenstemt met de waarneming van anderen (Spaeth.). Bij N°. 769 waar het tweede kind doodwas en éen chorion aanwezig was, is de dood zeker te wijten aan het te lang uitstellen van de versie. In tegenstelling met Hyrtl (die Blutgefasse der mensohliohen Kachgeburt S. 61) werd bij geen der funiculi een insertio velamentosa waargenomen. Yan de 1212 kinderen waren er 629 = 51.89u/0 jongens en 583 = 48.10°/0 meisjes. Yan de 430 jonge Drenthen was het aantal jongens 226 52.55°/0 terwijl van de 782 kinderen, geboren in Zeeuwsch-Ylaanderen, het aantal jongens bedroeg 403 = 51.53°/0. Hier zien wij dus een verschil van l°/0 jongens meer in’t Koorden, waarom ik het volgende staatje maakte van de geslachtsverhouding over alle geboorten, over 10 jaren, in 3 Drenthsche en 3 Ylaamsche dorpen, overgenomen uit de burgerlijke stand’s registers.

98

Sluiten