Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Yan de 76 kinderen kwamen er 11 dood ter wereld, en wel bij : . . . i plat bekken ... 5. Pnmiparae met: , , ~ I alg. vern. bekken . 3. ~ ... , i plat bekken ... 3. Multiparae met: 1 , i alg. yern. bekken . 0. Bij multiparae was dus de kindersterfte, bij platte bekkens, grooter, overeenkomstig ook met de resultaten van Wesselink. Dit was echter evenzoo bij de primiparae. Yan de I-par. werden verlost: Spontaan. p. foreip. Versie. Perforatie. stuituggmg. Diever. . 10 03 41 2 IJzendijke 13 1 54 0 8 en van de multiparae: Diever . . 24 5 6 111 1 IJzendijke 29 7 9 10 21 76 13 28 29 47 Het schijnt mij het doelmatigste, de 45 bekkens achtereenvolgens voor te stellen en de historie der verlossingen achter elkaar af te wikkelen. I. No 3.48 en 163. K°. 48. mijn eerste versie. Yrouw J. te Diever, 34 j., Multipara, plat rachitisch bekken met duidelijk rachitische symptomen. C. Y. 9. Beide vorige keeren, door mijn’ voorganger, forcipaal verlost vaneen dood kind. Twee zusters kramen insgelijks slecht. 9. Febr. 1891. Yolkomen ontsluiting, staande vliezen, promontorium gemakkelijk te voelen, schouderligging, rug voor, hoofd links. Yersie zeer gemakkelijk, extractie goed. Kind leeft. N°. 163. 15 Jan. ’92. Cervix bijna verstreken. Achter de staande vliezen klopt duidelijk een lis van de navelstreng. Sohedelligging, rug links, gemakkelijke versie en extractie. 11. No* 108, 221, 313, 897. Vrouw B. te Uffelte. Plat rachitisch bekken, C. V. 8,5, Sp. 11. 27, Cr. 11. 27,5. Primipara, 24 jaar toen ik haar voor ’t eerst hielp. Later nog 3 malen, telkens versie. Een kind dood, drie levend. N°. 108. 24 Juli ’9l. Vliezen breken bij 7 cM. ontsluiting. Sch. rug voor, hoofd links, gemakkelijke versie. Extractie moeilijk daar

141

Sluiten