Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

18 I regelmatig. 18 uur. 3 uur. 15 min. zuur. 2 Ronde, kleine cocoen, gelatine vervloeiend, gebogen kolonies op gelatine bruin, glad van rand staafjes, eu oppervlakte. Op agar wit. 19 M „ 6 „ 1 „ 15 „ „ 1 Steriel. 20 M „ 6 i/'2 15 „ „ 1 a- microcoocen op agar in licht-gele kolf' nies. Gelatine vervloeiend, op gelatine-platen bruine cultuur, fijnkorrelig met gladden rand h. groote microooccen, gelatine niet vervloeiend, agar-cultuur slijmig transparant. c. mioroooo die gelatine vervloeit, agarcultuur bruin. d. groote saroinen, die gelatine vervloeien, cultuur geel-groen, grof korrelig en met getanden rand. 21 M regelmatig. 12 „ 1 „ 20 ~ neutraal. 1 Microooccen als N°. 8. b. 22 I forceps. 2 dagen. 6 „ 15 ~ zuur. I Steriel. 23 I „ 24 uur. 8 „ 15 „ „ 2 Steriel. 24 I regelmatig. 18 4 „ 20 ~ „ 1 Micrococcen, op gelatineplaten ovale kolonies vuil wit, met bol oppervlak. De gelatinecultuur is vuil-geel en doet de g, vervloeien-25 M „ 16 „ 4'/s „ 15 „ „ 2 a. groote diplococcen, op agar helder-gele cultuur. Kolonies fijn gekorreld met getanden rand, gelatine niet vervloeiende. . è diplococcen, kolonies slein, rosé gekleurd. j glad van rand, gelatine vervloeit zeer lang zaam. Bouillon helder met rosé gekleurd neerslag (diplococcus roseus). c. micrococcen als N°. 9 b. d. micrococcen als N°. 13. c. 26 M „ 10 „ 2 „ 15 „ ~ 2 a. saroinen, middelgroot, gelatine vervloeiend, op agar donkergrijs. b. zeer kleine sarcinen, id., op agar geelc. lang ovaal staafje, op agar slijmachtig transparant, laat g. vast. 27 I „ 24 „ 3 „ 15 „ „ 2 Staafjes als N°. 15. a. 28 M forceps. 18 7 ~ 15 ~ ~ 1 Steriel. 29 M regelmatig. 7 „ 1 „ 20 „ „ 1 Microooccen als N°. 9. b. 30 M „ 10 „ 2 „ 15 „ neutraal. 1 Micrococcen als N°. 13. c. 31 I „ 36 „ 4 „ 15 ~ zuur 2 Micrococcen als N°. 13. c. 32 I forceps. 20 „ 7 „ 15 „ ~ 1 a. diplococcen. Kolonies op agar helderrood, Op gelatine eveneens helder rood en deze vervloeiend. . b. diplococcen. Kolonies op agar grijs-geel fijn gekorreld. Op gelatine helder groen en deze zeer langzaam vervloeiend. 33 M regelmatig. 8 „ Vs « 15 , „ 1 Steriel. 34 M „ 12 „ 2 „ 15 „ „ 1 a, staafjes als N°. 15. a. b. staafjes als N°. 17 .6. , c. staafjes dik en kort, einden afgerond-In het centrum der staafjes is een heldere zone. Kolonies op agar krijt-wit, op gelatine, die niet vervloeit, wordt de witte kleur na 14 d. blauw. d. baot. pyooyaneum. 35 M „ 8 11/,l1/, „ 15 ~ ~ 2 a. kleine micrococcen die zeer langzaam groeien, zoowel op agar als op gelatine, d'e zij doen vervloeien. De kolonies zijn vuil wlt’ ** b. micrococcen als N°. 9. b. 36 M „ BVj „ 15 min. 15 „ alcalisoh. 1 a. ovale coccen, oranjegele kolonie» vormend op gelatine, die vervloeit. b kleine, ronde micrococcen, die gel. vervloeien en wier kolonies op agar grauw-Wi < op gelatine groenachtig zijn. 37 M „ 12 „ 1 uur. 15 ~ zuur. 1 Steriel 38 M „ 10 ~ Va » 15 ~ „ 1 Staafjesbacteriën als N°. 15. a. 39 M forceps. 16 , 2 „ 15 „ „ 1 Micrococcen als N°. 9, b, 40 M regelmatig. 10 „ 1 „ 15 „ ~ V Steriel,

Sluiten